20 jun 2016 22:14

20 jun 2016 22:14

En offensiv budget 2017

FULLMÄKTIGE: Tre förslag – kommunstyrelsens klubbades

Det fanns tre budgetförslag för 2017 att ta ställning till för Tibros 35 fullmäktigeledamöter. Som väntat vann majoritetens S, C, V och MP:s förslag tillika kommunstyrelsens. SD:s förslag röstades ned och röstningen mellan majoritetens och oppositionens förslag slutade 21-14.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) konstaterade att det var med stor stolthet och glädje han kunde presentera en så stark budget som den för det kommande året:

– Det är en stark och offensiv budget.

Samtliga nämnder har fått vad de äskat. Ekonomichef Ulf Jansson har aldrig varit med om att en kommuns ekonomiska förutsättningar ändrats så drastiskt under en enda vår och han förklarade varför Tibros budget är så stark:

– Det beror bland annat på de så kallade välfärdsmiljarderna och kostnadsutjämningssystemet.

Det sistnämnda ger Tibro 15,3 miljoner för 2017, vilket är högst i Sverige räknat per invånare. Tibro kommun hämtar dock inte hem några pengar för 2017 på att avveckla Fågelviksgymnasiet. Tvärtom.

– På kort sikt betyder nedläggningen ökade kostnader. 2017 har vi avsatt 22 miljoner som ska täcka förlorade interkommunala ersättningar med mera.

Rolf Eriksson (S) betonade att neddragningen av Fågelvik inte ska drabba förskolan eller grundskolan.

– Vi har avsatt fem extra miljoner för att få upp grundskolans resultat.

Fullmäktige fattade under måndagskvällen även ett annat viktigt beslut för Tibros grundskola. Den första av två planerade skolor i centrala Tibro ska stå klar att bedriva verksamhet senast augusti 2019.

Fullmäktige sa vidare ja till att bygga en näridrottsplats vid Skattegården för två miljon kronor redan 2016.

– Tibrobyggen går in som ny medfinansiär med 800 00 och Västergötlands idrottsförbund med 200 000 kronor och kommunen står för en miljon, upplyste Eriksson (S).

Oppositionen förespråkade bland annat ytterligare två näridrottsplatser med placering i Fagersanna och Hörnebo. SD vill å sin sida hellre stötta befintliga idrottsklubbar på orterna, att lekparker rustas upp och att det byggs en tredje sporthall.

Skatten i Tibro ligger som SLA tidigare nämnt kvar på 21,21 och prognosen för 2017 är ett överskott på 18 miljoner.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) konstaterade att det var med stor stolthet och glädje han kunde presentera en så stark budget som den för det kommande året:

– Det är en stark och offensiv budget.

Samtliga nämnder har fått vad de äskat. Ekonomichef Ulf Jansson har aldrig varit med om att en kommuns ekonomiska förutsättningar ändrats så drastiskt under en enda vår och han förklarade varför Tibros budget är så stark:

– Det beror bland annat på de så kallade välfärdsmiljarderna och kostnadsutjämningssystemet.

Det sistnämnda ger Tibro 15,3 miljoner för 2017, vilket är högst i Sverige räknat per invånare. Tibro kommun hämtar dock inte hem några pengar för 2017 på att avveckla Fågelviksgymnasiet. Tvärtom.

– På kort sikt betyder nedläggningen ökade kostnader. 2017 har vi avsatt 22 miljoner som ska täcka förlorade interkommunala ersättningar med mera.

Rolf Eriksson (S) betonade att neddragningen av Fågelvik inte ska drabba förskolan eller grundskolan.

– Vi har avsatt fem extra miljoner för att få upp grundskolans resultat.

Fullmäktige fattade under måndagskvällen även ett annat viktigt beslut för Tibros grundskola. Den första av två planerade skolor i centrala Tibro ska stå klar att bedriva verksamhet senast augusti 2019.

Fullmäktige sa vidare ja till att bygga en näridrottsplats vid Skattegården för två miljon kronor redan 2016.

– Tibrobyggen går in som ny medfinansiär med 800 00 och Västergötlands idrottsförbund med 200 000 kronor och kommunen står för en miljon, upplyste Eriksson (S).

Oppositionen förespråkade bland annat ytterligare två näridrottsplatser med placering i Fagersanna och Hörnebo. SD vill å sin sida hellre stötta befintliga idrottsklubbar på orterna, att lekparker rustas upp och att det byggs en tredje sporthall.

Skatten i Tibro ligger som SLA tidigare nämnt kvar på 21,21 och prognosen för 2017 är ett överskott på 18 miljoner.