21 jun 2016 16:35

21 jun 2016 16:35

Närboende bjuds in

SKATTEGÅRDEN

Grannarna till den kommande när-idrottsplatsen i Skattegården får onsdagen den 29 juni information om projektet.

Näridrottsplatsen ska anläggas på grusplanen bakom förskolan Karusellen.

Näridrottsplatsen ska anläggas på grusplanen bakom förskolan Karusellen.