22 jun 2016 12:53

22 jun 2016 12:53

Tibro fick rätt mot Rös

SOCIALNÄMNDEN: Förvaltningsrätten

Tibro kommun fick rätt även i Förvaltningsrätten mot Räddningstjänsten östra Skaraborg, Rös, när det gäller ett krav på alternativa utrymningsvägar på ett trygghetsboende i Skattegården.

Rös beslöt hösten 2014 att Tibro kommun ska förse boendets lägenheter på andra våning med en dörr och en fast monterad trappa ned till marken.

Kommunen ansåg dock att kravet orimligt eftersom boendet är ett sista steg innan utslussning till ett eget boende. Kommunen överklagade därför beslutet till länsstyrelsen som sommaren 2015 biföll överklagandet och upphävde Rös beslut.

Rös överklagade i sin tur länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten som den 15 juni alltså avslog överklagandet. Rös har nu möjlighet att överklaga Förvaltningsrättens beslut hos Kammarrätten.

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C):

– Rös krav skulle innebära stora ombyggnadskostnader. Själva tanken med boendet är ju att det ska likna ett så normalt boende som möjligt.

Om risken för ett överklagande:

– Jag hoppas verkligen att Rös inte överklagar Förvaltningsrättens beslut. Socialnämnden är helt trygg med det boende vi har och det finns personal där dygnet om.

Rös beslöt hösten 2014 att Tibro kommun ska förse boendets lägenheter på andra våning med en dörr och en fast monterad trappa ned till marken.

Kommunen ansåg dock att kravet orimligt eftersom boendet är ett sista steg innan utslussning till ett eget boende. Kommunen överklagade därför beslutet till länsstyrelsen som sommaren 2015 biföll överklagandet och upphävde Rös beslut.

Rös överklagade i sin tur länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten som den 15 juni alltså avslog överklagandet. Rös har nu möjlighet att överklaga Förvaltningsrättens beslut hos Kammarrätten.

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C):

– Rös krav skulle innebära stora ombyggnadskostnader. Själva tanken med boendet är ju att det ska likna ett så normalt boende som möjligt.

Om risken för ett överklagande:

– Jag hoppas verkligen att Rös inte överklagar Förvaltningsrättens beslut. Socialnämnden är helt trygg med det boende vi har och det finns personal där dygnet om.