23 jun 2016 15:42

23 jun 2016 15:42

Hur påverkar lärarnas sjukfrånvaro betygen?

SD-MOTION

Påverkar lärarnas sjukfrånvaro elevernas betyg? SD vill i en fullmäktigemotion att Tibro kommun tar reda på det.

Sverige har sjunkande resultat, vilket bland annat framgått av Pisa-studien. Flera faktorer inverkar och en är förhållandet mellan lärares sjukfrånvaro och elevers meritvärden: ”2013 presenterade Lärarförbundet och Sveriges elevkårer en undersökning av Novus som visade att både meritvärdet i år 9 och den andel som slutför gymnasiet är lägre i de kommuner där lärarna har hög frånvaro”. SD yrkar att lämplig nämnd utreder möjligheterna att göra en undersökning av Tibros grundskolor som visar utvecklingen av resultaten på nationella prov och slutbetyg över tid per skola och sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola. SD vill också veta vad utredningen kostar.

 

Sverige har sjunkande resultat, vilket bland annat framgått av Pisa-studien. Flera faktorer inverkar och en är förhållandet mellan lärares sjukfrånvaro och elevers meritvärden: ”2013 presenterade Lärarförbundet och Sveriges elevkårer en undersökning av Novus som visade att både meritvärdet i år 9 och den andel som slutför gymnasiet är lägre i de kommuner där lärarna har hög frånvaro”. SD yrkar att lämplig nämnd utreder möjligheterna att göra en undersökning av Tibros grundskolor som visar utvecklingen av resultaten på nationella prov och slutbetyg över tid per skola och sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola. SD vill också veta vad utredningen kostar.