06 jul 2016 13:02

06 jul 2016 13:02

Ny förvaltare utsedd

KS: 170 miljoner

Kommunstyrelsen, KS, har upphävt sitt beslut från den 15 mars att utse SEB till ny förvaltare av det kapital som kommunen placerar enligt sin placeringspolicy. Ny förvaltare är Söderberg & Partners.

Beslutet togs under förusättning att en godtagbar ansvarsförsäkring föreligger. Något som man delegerade till ekonomichef Ulf Jansson att se över.

170 miljoner

Fram till dess fortsätter den tidigare förvaltaren Alfred Berg att ansvara för kommunens kapital på 170 miljoner.

Anledningen till att man plötsligt ändrar förvaltare är att SEB inte inom en rimlig tid kunnat garantera systemlösningar som gör att de fullt ut kan leverera en kapitalförvaltning enligt kommunens placeringspolicy.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S):

– Vi hann faktiskt aldrig komma i gång med SEB..

– För 2017 har vi kalkylerat med en avkastning på 3,5 procent, runt 6,5 miljoner till driftbudgeten.

Beslutet togs under förusättning att en godtagbar ansvarsförsäkring föreligger. Något som man delegerade till ekonomichef Ulf Jansson att se över.

170 miljoner

Fram till dess fortsätter den tidigare förvaltaren Alfred Berg att ansvara för kommunens kapital på 170 miljoner.

Anledningen till att man plötsligt ändrar förvaltare är att SEB inte inom en rimlig tid kunnat garantera systemlösningar som gör att de fullt ut kan leverera en kapitalförvaltning enligt kommunens placeringspolicy.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S):

– Vi hann faktiskt aldrig komma i gång med SEB..

– För 2017 har vi kalkylerat med en avkastning på 3,5 procent, runt 6,5 miljoner till driftbudgeten.