07 jul 2016 17:00

07 jul 2016 17:00

TTC klarar kraven

MYH: Inspektion

TTC klarar alla krav. Det säger Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, i ett avslutande beslut för Tibro Training Center.

Det handlar om yrkeshögskoleutbildning för möbel -och inredningssnickare/CNC och Robotoperatör. Myndigheten gav i juni 2015 allvarlig kritik och begärde att TTC skulle redogöra för hur man tänkte åtgärda brister ochgenomförde en uppföljning i september 2015. TTC inkom i december och februari i år med redogörelser för hur man arbetat bort bristerna.

I det ursprungliga ärendet bedömde MYH att TTC inte gav rätt förutsättningar för eleverna att uppnå alla delar av kunskapsmålen. MYH sa att utbildningen saknade tillräcklig struktur och att personal hade otydliga roller och befogenheter.

TTC har sedan dess gjort en omorganisation och rekryterat ny personal och tydliggjort struktur och arbetssätt för eleverna och MYH avslutar nu ärendet.

Det handlar om yrkeshögskoleutbildning för möbel -och inredningssnickare/CNC och Robotoperatör. Myndigheten gav i juni 2015 allvarlig kritik och begärde att TTC skulle redogöra för hur man tänkte åtgärda brister ochgenomförde en uppföljning i september 2015. TTC inkom i december och februari i år med redogörelser för hur man arbetat bort bristerna.

I det ursprungliga ärendet bedömde MYH att TTC inte gav rätt förutsättningar för eleverna att uppnå alla delar av kunskapsmålen. MYH sa att utbildningen saknade tillräcklig struktur och att personal hade otydliga roller och befogenheter.

TTC har sedan dess gjort en omorganisation och rekryterat ny personal och tydliggjort struktur och arbetssätt för eleverna och MYH avslutar nu ärendet.