08 jul 2016 06:00

08 jul 2016 06:00

Nu blir kvarteret Örnen åter bebyggt

KVARTERET ÖRNEN: Tibrobyggen bygger äldreboendeför 63 miljoner

På denna plats fanns förr sju villor med verkstäder intill för så kallat ”hemindustriellt ändamål”. Några revs, några brann upp och med tiden växte grönområdet fram.
I slutet av augusti sätter AB Tibrobyggens entreprenör Asplunds Bygg AB i Skövde spaden i jorden för att bygga Tibros nya äldreboende Bonargården. En investering på 63 miljoner.

Stor förväntan ligger i luften när ritningar och idéskisser visas över det 1,3 hektar stora grönområdet beläget intill Bangatan och järnvägsområdet i centrala Tibro.

Tibrobyggens vd Claes Jägevall och stadsarkitekt Bo Jonsson ser verkligen fram mot detta projekt.

Ett projekt som blir ännu en milstolpe både för det kommunala bostadsbolaget och för kommunens äldreomsorg.

Bonargården blir en byggnad med öppen u-form, en form som ger eftermiddags- och kvällssol åt flera av de 40 boendena. Claes Jägevall om byggstarten.

– Spaden sätts i jorden någon gång i slutet av augusti är det tänkt.

Bo Jonsson om de många lövträden, bland annat gamla lindar på rad som som förr utgjorde en ståtlig allé.

Vissa träd sparas

– Mellan 25 och 30 lövträd ska sparas och flera nya planteras för att skapa ett ombonat intryck. Huvudentrén med cirkulationsplats blir mot Snickarvallen.

Det gamla äldreboendet på Fredsgatan 36 intill Allégården byggs om till 35 vanliga mindre hyresrättslägenheter när Bonargården är klar.

Två punkthus

Samtidigt som Bonargården byggs påbörjar Tibrobyggen också förberedelserna för en byggnation av två punkthus med sammanlagt 38 hyresrätter.

Hus som ska uppföras utmed Bangatan nära Bonargården.

Jägevall om vem som bygger husen:

– Här har vi ännu inte utsett någon entreprenör.

Punkthusen med två- och trerumslägenheter beräknas bli klara i oktober 2018 och Bonargården i januari samma år.

Hundgården flyttas

Den nuvarande hundgården intill Snickarvallen måste förstås flyttas i förhållande till dagens placering men det är i dag oklart var den kommer att placeras.

– Vi ska ta fram förslag på lämplig placering, lovar Bo Jonsson.

I dag är det som bekant en väldigt lång bostadskö i Tibro.

Jägevall om detta faktum:

– På lite sikt skapas 73 hyresrätter i Tibro och den som exempelvis äger en villa och funderar på att sälja den kommer att få det lite lättare framöver att hitta ett nytt boende.

Om Tibrobyggens egen bostadskö:

– Vi har runt 1100 i kö till hela lägenhetsbeståndet, Brittgården och våra andra platser.

Stor förväntan ligger i luften när ritningar och idéskisser visas över det 1,3 hektar stora grönområdet beläget intill Bangatan och järnvägsområdet i centrala Tibro.

Tibrobyggens vd Claes Jägevall och stadsarkitekt Bo Jonsson ser verkligen fram mot detta projekt.

Ett projekt som blir ännu en milstolpe både för det kommunala bostadsbolaget och för kommunens äldreomsorg.

Bonargården blir en byggnad med öppen u-form, en form som ger eftermiddags- och kvällssol åt flera av de 40 boendena. Claes Jägevall om byggstarten.

– Spaden sätts i jorden någon gång i slutet av augusti är det tänkt.

Bo Jonsson om de många lövträden, bland annat gamla lindar på rad som som förr utgjorde en ståtlig allé.

Vissa träd sparas

– Mellan 25 och 30 lövträd ska sparas och flera nya planteras för att skapa ett ombonat intryck. Huvudentrén med cirkulationsplats blir mot Snickarvallen.

Det gamla äldreboendet på Fredsgatan 36 intill Allégården byggs om till 35 vanliga mindre hyresrättslägenheter när Bonargården är klar.

Två punkthus

Samtidigt som Bonargården byggs påbörjar Tibrobyggen också förberedelserna för en byggnation av två punkthus med sammanlagt 38 hyresrätter.

Hus som ska uppföras utmed Bangatan nära Bonargården.

Jägevall om vem som bygger husen:

– Här har vi ännu inte utsett någon entreprenör.

Punkthusen med två- och trerumslägenheter beräknas bli klara i oktober 2018 och Bonargården i januari samma år.

Hundgården flyttas

Den nuvarande hundgården intill Snickarvallen måste förstås flyttas i förhållande till dagens placering men det är i dag oklart var den kommer att placeras.

– Vi ska ta fram förslag på lämplig placering, lovar Bo Jonsson.

I dag är det som bekant en väldigt lång bostadskö i Tibro.

Jägevall om detta faktum:

– På lite sikt skapas 73 hyresrätter i Tibro och den som exempelvis äger en villa och funderar på att sälja den kommer att få det lite lättare framöver att hitta ett nytt boende.

Om Tibrobyggens egen bostadskö:

– Vi har runt 1100 i kö till hela lägenhetsbeståndet, Brittgården och våra andra platser.