13 jul 2016 16:11

13 jul 2016 16:11

Sommaröppet på prov för Candela

CANDELA SECONDHAND: Ett försök tisdagar och torsdagar

På försök har Candela secondhand sommaröppet under två eftermiddagar per vecka.

Candelas vision är att vara en mötesplats för alla sorters människor och alla kan vi hjälpa till på olika sätt genom att skänka, köpa och arbeta idèellt.

Pengarna från försäljningen skänks vidare till olika projekt och på det viset hjälper man till att lindra nöden för människor i olika delar av världen.

Jobb för skolungdom

Sommarlediga skolungdomar jobbar på Candela på tisdagar och torsdagar under semestern.

De arbetar tre och tre i treveckorsperioder med olika uppgifter, ett sätt att ge ungdomarna något meningsfullt att göra samtidigt som de får en ersättning från kommunen för sitt arbete.

De får också arbetslivserfarenhet vilket är viktigt och bra att visa på när den tiden kommer för ungdomarna att söka arbete.

Prov med nya tider

Samuel Asphage, som är vikarierande chef under sommaren, ser sitt arbete som en utmaning och att få ge ungdomarna något att göra.

– Vi har haft sommarstängt på Candela tidigare år men på försök ska vi se vad tisdags- och torsdagsöppet kan innebära åtminstone över sommaren, säger Samuel.

Första torsdagen som det var öppet gav dock inte önskat resultat.

– Nej, men det beror förmodligen på att folk inte vet om att vi har sommaröppet.

Candelas vision är att vara en mötesplats för alla sorters människor och alla kan vi hjälpa till på olika sätt genom att skänka, köpa och arbeta idèellt.

Pengarna från försäljningen skänks vidare till olika projekt och på det viset hjälper man till att lindra nöden för människor i olika delar av världen.

Jobb för skolungdom

Sommarlediga skolungdomar jobbar på Candela på tisdagar och torsdagar under semestern.

De arbetar tre och tre i treveckorsperioder med olika uppgifter, ett sätt att ge ungdomarna något meningsfullt att göra samtidigt som de får en ersättning från kommunen för sitt arbete.

De får också arbetslivserfarenhet vilket är viktigt och bra att visa på när den tiden kommer för ungdomarna att söka arbete.

Prov med nya tider

Samuel Asphage, som är vikarierande chef under sommaren, ser sitt arbete som en utmaning och att få ge ungdomarna något att göra.

– Vi har haft sommarstängt på Candela tidigare år men på försök ska vi se vad tisdags- och torsdagsöppet kan innebära åtminstone över sommaren, säger Samuel.

Första torsdagen som det var öppet gav dock inte önskat resultat.

– Nej, men det beror förmodligen på att folk inte vet om att vi har sommaröppet.

  • Elof Johansson