13 jul 2016 06:00

13 jul 2016 06:00

Tornvisningen i Ransberg

RANSBERG: Högsta medeltida klockstapel i landet med sina 24 meter

Med sina 24 meter är klockstapeln vid Ransbergs kyrka en imponerande byggnad och om man sedan betänker att den byggdes i slutet av 1300 talet så fanns det mycket skickliga yrkesmän även då.

Stommen som består av tolv mycket kraftiga fyrkantsstockar och som troligtvis kommer från Östergötland är tillyxade för hand. Högst upp i tornet finns två klockor i olika storlekar som göts om 1811 och 1817.

Renoverades 2013

Guiden Inger Ljungberg berättade att på grund av att tornet lutade beslutades det att åtgärda detta och med medel från antikvariateämbetet kunde renoveringen börja och utfördes under 2013.

När golvet i stapeln togs bort upptäcktes att stolparna var murkna nedtill och behövde åtgärdas och tornet lyftes en decimeter för att komma åt att byta ut de dåliga partierna.

– Vid renoveringen gjordes många fynd av gamla saker som härrör till kyrkan och de ställdes undan i stapeln.

Gravar hittades

När jorden under golvet skulle tas bort upptäcktes också tre gravar under klockstapeln.

Vid utgrävningarna som fick göras med anledning av gravfynden hittades bland annat också en del gamla träskulpturer.

– Gravarna daterades till 1600-talet och flyttades inte utan finns kvar under golvet än idag.

– Det diskuterades mycket om varför det fanns gravar under klockstapeln, om det var hedersamt eller om det var personer på obestånd som begravdes där.

Stommen som består av tolv mycket kraftiga fyrkantsstockar och som troligtvis kommer från Östergötland är tillyxade för hand. Högst upp i tornet finns två klockor i olika storlekar som göts om 1811 och 1817.

Renoverades 2013

Guiden Inger Ljungberg berättade att på grund av att tornet lutade beslutades det att åtgärda detta och med medel från antikvariateämbetet kunde renoveringen börja och utfördes under 2013.

När golvet i stapeln togs bort upptäcktes att stolparna var murkna nedtill och behövde åtgärdas och tornet lyftes en decimeter för att komma åt att byta ut de dåliga partierna.

– Vid renoveringen gjordes många fynd av gamla saker som härrör till kyrkan och de ställdes undan i stapeln.

Gravar hittades

När jorden under golvet skulle tas bort upptäcktes också tre gravar under klockstapeln.

Vid utgrävningarna som fick göras med anledning av gravfynden hittades bland annat också en del gamla träskulpturer.

– Gravarna daterades till 1600-talet och flyttades inte utan finns kvar under golvet än idag.

– Det diskuterades mycket om varför det fanns gravar under klockstapeln, om det var hedersamt eller om det var personer på obestånd som begravdes där.

  • Elof Johansson