14 jul 2016 06:00

14 jul 2016 06:00

"Är det i Erskines anda?"

BRITTGÅRDEN: Alla små lekplatser försvinner

Riksbekanta bostadsområdet Brittgården är planerat för mänskliga relationer, möten och omtanke. Är då en enda stor lekplats i stället för nio små i arkitekt Ralph Erskines anda?

Det frågar sig småbarnsmammor i Brittgården som befarar att de mindre lekplatserna nu försvinner till förmån för en enda stor. En lekplats som stod klar i fredags.

– Med lekplatser på alla innergårdar kan vi föräldrar ha bättre kontroll över våra barn.

Småbarnsmamman som önskar vara anonym säger att varken hon eller hennes grannar fått information från Tibrobyggen om detta.

– Vi undrade varför grävskopan var här och ringde Tibrobyggen som uppgav att de gjorde en stor lekplats och att de små skulle bort. Men är det verkligen i arkitekt Ralph Erskines anda?

Brittgårdens utemiljö är genomtänkt. I boken ”Brittgården – ett bostadsområde av Ralph Erskine i Tibro” från 2012 säger en av de intervjuade hyresgästerna (Ove Bengtsson) att ”det var en fördel när barnen var små att de kunde leka inom området.”

Tibrobyggens vd Claes Jägevall bekräftar att den nya lekplatsen är tänkt att ersätta de gamla.

– Ja, det är vår tanke i vart fall. Likt Tibro kommun ersätter vi små slitna lekplatser med en stor och säkrare.

Följer det Erskines tankar?

– Det tycker jag nog. Alla som bor i Brittgården får möjlighet att lära känna varandra bättre på den gemensamma lekplatsen. Den skapar också mer gemenskap mellan de boende i hyres- och bostadsrätter.

I augusti invigs den nya färgglada lekplatsen som finns på rivningstomten intill Brittgårdens äldreboende.

Tibrobyggen uppger att anslag satts upp i trappuppgångarna om den nya lekplatsen.

Det frågar sig småbarnsmammor i Brittgården som befarar att de mindre lekplatserna nu försvinner till förmån för en enda stor. En lekplats som stod klar i fredags.

– Med lekplatser på alla innergårdar kan vi föräldrar ha bättre kontroll över våra barn.

Småbarnsmamman som önskar vara anonym säger att varken hon eller hennes grannar fått information från Tibrobyggen om detta.

– Vi undrade varför grävskopan var här och ringde Tibrobyggen som uppgav att de gjorde en stor lekplats och att de små skulle bort. Men är det verkligen i arkitekt Ralph Erskines anda?

Brittgårdens utemiljö är genomtänkt. I boken ”Brittgården – ett bostadsområde av Ralph Erskine i Tibro” från 2012 säger en av de intervjuade hyresgästerna (Ove Bengtsson) att ”det var en fördel när barnen var små att de kunde leka inom området.”

Tibrobyggens vd Claes Jägevall bekräftar att den nya lekplatsen är tänkt att ersätta de gamla.

– Ja, det är vår tanke i vart fall. Likt Tibro kommun ersätter vi små slitna lekplatser med en stor och säkrare.

Följer det Erskines tankar?

– Det tycker jag nog. Alla som bor i Brittgården får möjlighet att lära känna varandra bättre på den gemensamma lekplatsen. Den skapar också mer gemenskap mellan de boende i hyres- och bostadsrätter.

I augusti invigs den nya färgglada lekplatsen som finns på rivningstomten intill Brittgårdens äldreboende.

Tibrobyggen uppger att anslag satts upp i trappuppgångarna om den nya lekplatsen.