19 jul 2016 17:21

19 jul 2016 17:23

Konstnärliga konster

TIBRO: Sysselsättning för sommarlovslediga

Aktivitet. Kullebyttor, hjulningar och pyramider, det var några av konsterna som deltagarna gjorde under mån- och tisdagens lektioner i akrobatik.
– Jag kanske har blivit vigare, säger tioårige Melker Häggström.

Evenemanget är en del av kommunens satsning på sina yngre, skollediga invånare. Barnen var uppdelade i två grupper, med varsin dag till sitt förfogande.

– Några är med båda gångerna, säger instruktören Daniel Lindman Agorander.

Grupp och individuellt

Redan vid det första tillfället kom ett 20-tal barn till sporthallen. De fick prova på olika par- och individuella övningar. Passen började med uppvärmning.

– När de slappnar av blir de bekväma i rummet, säger Daniel Lindman Agorander.

När alla var mjuka i kropparna fortsatte gruppen att lära sig några av träningsformens grundövningar, så som kullebyttor, hjulningar och enklare pyramider.

– Jag försöker hålla koll på alla kroppsdelar, så jag vet vad jag gör, säger elvaårige Gottfrid Dahlberg, som försökte minimera risken att skada sig.

Blandade åldrar

Barnen var mellan sex och 15 år och trots åldersskillnaden var samarbetsförmågan god. Många av deltagarna hade tidigare erfarenheter av akrobatik, i form av medlemskap i gymnastikföreningar och andra fritidssysselsättningar.

– Om man tänker studsmattan hemma, där kan man göra allt, säger Gottfrid Dahlberg.

Han var med på båda utbildningstillfällena och hade som målsättning att komma på nya trick.

– Eller så försöker jag bli bättre på det jag redan kan, säger Gottfrid Dahlberg.

Varje pass pågick i tre timmar och flera av föräldrarna hade bänkat sig utefter långsidorna i gymnastiksalen. Några fick se konsterna många gånger, för på tisdagen anordnades en kortare föreställning.

Statligt bidrag

Akrobatiken finansieras av några av de 233 983 kronorna som Tibro kommun tilldelats i statligt sommarlovsstöd. I höstbudgeten avsatte regeringen 200 miljoner kronor per år för att få kommunerna att anordna aktiviteter som främjar stimulans och personlig utveckling.

Evenemanget är en del av kommunens satsning på sina yngre, skollediga invånare. Barnen var uppdelade i två grupper, med varsin dag till sitt förfogande.

– Några är med båda gångerna, säger instruktören Daniel Lindman Agorander.

Grupp och individuellt

Redan vid det första tillfället kom ett 20-tal barn till sporthallen. De fick prova på olika par- och individuella övningar. Passen började med uppvärmning.

– När de slappnar av blir de bekväma i rummet, säger Daniel Lindman Agorander.

När alla var mjuka i kropparna fortsatte gruppen att lära sig några av träningsformens grundövningar, så som kullebyttor, hjulningar och enklare pyramider.

– Jag försöker hålla koll på alla kroppsdelar, så jag vet vad jag gör, säger elvaårige Gottfrid Dahlberg, som försökte minimera risken att skada sig.

Blandade åldrar

Barnen var mellan sex och 15 år och trots åldersskillnaden var samarbetsförmågan god. Många av deltagarna hade tidigare erfarenheter av akrobatik, i form av medlemskap i gymnastikföreningar och andra fritidssysselsättningar.

– Om man tänker studsmattan hemma, där kan man göra allt, säger Gottfrid Dahlberg.

Han var med på båda utbildningstillfällena och hade som målsättning att komma på nya trick.

– Eller så försöker jag bli bättre på det jag redan kan, säger Gottfrid Dahlberg.

Varje pass pågick i tre timmar och flera av föräldrarna hade bänkat sig utefter långsidorna i gymnastiksalen. Några fick se konsterna många gånger, för på tisdagen anordnades en kortare föreställning.

Statligt bidrag

Akrobatiken finansieras av några av de 233 983 kronorna som Tibro kommun tilldelats i statligt sommarlovsstöd. I höstbudgeten avsatte regeringen 200 miljoner kronor per år för att få kommunerna att anordna aktiviteter som främjar stimulans och personlig utveckling.