23 jul 2016 06:00

23 jul 2016 06:00

Vill bli bättre på att ta emot besökarna

TIBRO: Nya funktioner i kommunhuset

Förändring. Kommunhuset har fått en ny reception och två kommunvägledare.
– Det handlar i huvudsak om att hjälpa de som kommer och att undvika att slussa in folk i våra korridorer, säger IT-chef Peter Legendi.

Arbetet med att bygga en ny reception har pågått sedan i våras, då växeln flyttades till Hjo.

– Någon var tvungen att ta emot besökarna, säger Peter Legendi.

Den nya informationsdisken har varit på plats sedan drygt en månad tillbaka. Den är bemannad av två nyanställda kommunvägledare, som ska hjälpa till med enklare ärenden och guida besökarna så gott det går.

– Vårt uppdrag växer fram. Det blir allt klarare vad vi ska och inte ska göra, säger kommunvägledaren Martin Garenius.

Under semestern

Den första perioden har varit lugn, enligt receptionisterna kommer det ett fåtal personer varje dag. De flesta vill ha hjälp att fylla i blanketter för bygglov och barnomsorg.

– Vi har övergripande kunskap, ibland räcker det med att fråga oss. Vill de träffa en handläggare så får de göra det, säger Martin Garenius.

Receptionen är placerad vid sidan om entréhallen. Den har inretts med färggranna fåtöljer och bokhyllor. Platsen är tänkt som en mötesplats, både för besökare och anställda.

I hyllorna ligger det buntar med broschyrer. Kommunvägledarna guidar även besökarna på sätt som liknar turistbyråns, utan att ta över deras ansvarsområde.

– Det är mer turister på Inredia. Kommuninvånarna kommer hit, säger Martin Garenius.

Tanken är att den nya funktionen ska hindra gästerna från att ta sig in på arbetsplatsen.

– Förut passade många på att smita in och då kan det vara svårt att hitta, säger Peter Legendi.

Den nya placeringen ger personalen bättre uppsikt över entrén, på så sätt vill de öka både servicen och säkerheten.

Att flytta växeln och sedan upprätta en reception var enligt IT-chefen inte ett sätt att spara pengar.

– Det kommer att kosta lika mycket som tidigare men nu har vi större möjlighet att hjälpa våra besökare. Telefonisterna var tvungna att prioritera samtalen, säger Peter Legendi.

I stället menar han att det var bemanningsproblem som låg till grund för flytten - svårigheter med att hitta en vikarie när någon blev sjuk.

– Vi ville bli mindre sårbara. Det var en bra lösning att slå ihop Tibro med Hjo och Karlsborg, säger Peter Legendi.

Över en halv miljon

Uppförandet av den nya receptionen förväntas kosta drygt 600 000 kronor. I den summan ingår även ombyggnationen av växelns tidigare lokaler, som ska bli ett sammanträdesrum för kommunstyrelsen.

Arbetet med att bygga en ny reception har pågått sedan i våras, då växeln flyttades till Hjo.

– Någon var tvungen att ta emot besökarna, säger Peter Legendi.

Den nya informationsdisken har varit på plats sedan drygt en månad tillbaka. Den är bemannad av två nyanställda kommunvägledare, som ska hjälpa till med enklare ärenden och guida besökarna så gott det går.

– Vårt uppdrag växer fram. Det blir allt klarare vad vi ska och inte ska göra, säger kommunvägledaren Martin Garenius.

Under semestern

Den första perioden har varit lugn, enligt receptionisterna kommer det ett fåtal personer varje dag. De flesta vill ha hjälp att fylla i blanketter för bygglov och barnomsorg.

– Vi har övergripande kunskap, ibland räcker det med att fråga oss. Vill de träffa en handläggare så får de göra det, säger Martin Garenius.

Receptionen är placerad vid sidan om entréhallen. Den har inretts med färggranna fåtöljer och bokhyllor. Platsen är tänkt som en mötesplats, både för besökare och anställda.

I hyllorna ligger det buntar med broschyrer. Kommunvägledarna guidar även besökarna på sätt som liknar turistbyråns, utan att ta över deras ansvarsområde.

– Det är mer turister på Inredia. Kommuninvånarna kommer hit, säger Martin Garenius.

Tanken är att den nya funktionen ska hindra gästerna från att ta sig in på arbetsplatsen.

– Förut passade många på att smita in och då kan det vara svårt att hitta, säger Peter Legendi.

Den nya placeringen ger personalen bättre uppsikt över entrén, på så sätt vill de öka både servicen och säkerheten.

Att flytta växeln och sedan upprätta en reception var enligt IT-chefen inte ett sätt att spara pengar.

– Det kommer att kosta lika mycket som tidigare men nu har vi större möjlighet att hjälpa våra besökare. Telefonisterna var tvungna att prioritera samtalen, säger Peter Legendi.

I stället menar han att det var bemanningsproblem som låg till grund för flytten - svårigheter med att hitta en vikarie när någon blev sjuk.

– Vi ville bli mindre sårbara. Det var en bra lösning att slå ihop Tibro med Hjo och Karlsborg, säger Peter Legendi.

Över en halv miljon

Uppförandet av den nya receptionen förväntas kosta drygt 600 000 kronor. I den summan ingår även ombyggnationen av växelns tidigare lokaler, som ska bli ett sammanträdesrum för kommunstyrelsen.