28 jul 2016 15:33

28 jul 2016 15:33

Långt ner på lista

TIBRO: Bland Sveriges miljösämsta

Aktuell hållbarhet har granskat kommunernas miljöarbete och Tibro placeras bland de sämsta i Sverige.

Redan förra året rankades Tibro bland de minst miljöengagerade kommunerna på listan, men i år flyttar de ner ytterligare 19 placeringar och hamnar på en 282:a plats.

Resultatet baseras på en enkät, bestående av 20 frågor samt sammanställda uppgifter från bland annat Vattenmyndigheterna, Boverket, SKL och Ekomatcentrum.

Faktorer som andel ekologisk mat, förnybar energi och myndighetsutövning som rör miljö- och hälsoskydd har undersökts.

Maxpoängen i rankningen var 37, av dessa fick Tibro 2,72 poäng.

Redan förra året rankades Tibro bland de minst miljöengagerade kommunerna på listan, men i år flyttar de ner ytterligare 19 placeringar och hamnar på en 282:a plats.

Resultatet baseras på en enkät, bestående av 20 frågor samt sammanställda uppgifter från bland annat Vattenmyndigheterna, Boverket, SKL och Ekomatcentrum.

Faktorer som andel ekologisk mat, förnybar energi och myndighetsutövning som rör miljö- och hälsoskydd har undersökts.

Maxpoängen i rankningen var 37, av dessa fick Tibro 2,72 poäng.