29 jul 2016 06:00

29 jul 2016 06:00

Kommunen har löst höstterminens bemanning

TIBRO: Få lediga lärartjänster

Få lediga tjänster inom skola och barnomsorg, trots en ökad rotation på personal.

Redan innan den första semesterperioden började såg de ansvariga på kommunen till att lösa bemanningen på ortens skolor och förskolor. De tjänster som för tillfället är lediga har blivit det efter vårterminens slut.

– Vi behöver fortfarande tillsätta två tjänster - en på Nybo och en på Smuleberg, säger Pähr Nyström, tillförordnad förvaltningschef på barn och utbildning.

Deras största utmaning har varit att hitta personal till förskolan. Nya avdelningar, till följd av ett ökat elevunderlag, har gjort att det har tillkommit flera nya arbetstillfällen. De har löst bemanningen genom att tillsätta tjänsterna med obehöriga pedagoger.

– Vi känner oss nöjda men skulle vilja ha fler behöriga förskollärare. Det har varit ett jättestort problem, säger Pähr Nyström.

Nya metoder

Att locka lärare till Fågelviksgymnasiet har också varit svårt. Beslutet om att, inom två år, avveckla verksamheten har fått många att se sig om efter nya jobb.

– De vill antagligen säkra sina tjänster, säger Pähr Nyström.

Enligt förvaltningschefen har de ansvariga använt en, i kommunen, ovanlig metod för att behålla och attrahera ny personal. Alla lärare på gymnasieskolan har blivit erbjudna en löneförhöjning. Det har dessutom rekryterats seniorer, för att säkra bemanningen.

– Vi har enstaka timmar kvar att lösa, men det kommer vara ordnat innan terminsstarten, säger Pähr Nyström.

Ser trendbrott

Det har varit större personalrotation, än tidigare år.

– Vi har haft fler lediga tjänster, men fler har också sökt sig till oss. Det är en förändring gentemot tidigare år, säger Pähr Nyström.

Han märker att allt fler lärare är beredda att byta arbetsplats, bland annat för att höja sin lön. I budgeten räknar de med att personalkostnaderna kommer att öka, då lönenivån kan vara en avgörande faktor i kommunernas konkurrens om behöriga lärare. Utbyggnaden av barnomsorgen påverkar också prisbilden.

Redan innan den första semesterperioden började såg de ansvariga på kommunen till att lösa bemanningen på ortens skolor och förskolor. De tjänster som för tillfället är lediga har blivit det efter vårterminens slut.

– Vi behöver fortfarande tillsätta två tjänster - en på Nybo och en på Smuleberg, säger Pähr Nyström, tillförordnad förvaltningschef på barn och utbildning.

Deras största utmaning har varit att hitta personal till förskolan. Nya avdelningar, till följd av ett ökat elevunderlag, har gjort att det har tillkommit flera nya arbetstillfällen. De har löst bemanningen genom att tillsätta tjänsterna med obehöriga pedagoger.

– Vi känner oss nöjda men skulle vilja ha fler behöriga förskollärare. Det har varit ett jättestort problem, säger Pähr Nyström.

Nya metoder

Att locka lärare till Fågelviksgymnasiet har också varit svårt. Beslutet om att, inom två år, avveckla verksamheten har fått många att se sig om efter nya jobb.

– De vill antagligen säkra sina tjänster, säger Pähr Nyström.

Enligt förvaltningschefen har de ansvariga använt en, i kommunen, ovanlig metod för att behålla och attrahera ny personal. Alla lärare på gymnasieskolan har blivit erbjudna en löneförhöjning. Det har dessutom rekryterats seniorer, för att säkra bemanningen.

– Vi har enstaka timmar kvar att lösa, men det kommer vara ordnat innan terminsstarten, säger Pähr Nyström.

Ser trendbrott

Det har varit större personalrotation, än tidigare år.

– Vi har haft fler lediga tjänster, men fler har också sökt sig till oss. Det är en förändring gentemot tidigare år, säger Pähr Nyström.

Han märker att allt fler lärare är beredda att byta arbetsplats, bland annat för att höja sin lön. I budgeten räknar de med att personalkostnaderna kommer att öka, då lönenivån kan vara en avgörande faktor i kommunernas konkurrens om behöriga lärare. Utbyggnaden av barnomsorgen påverkar också prisbilden.