02 aug 2016 11:32

02 aug 2016 11:32

Fritt fram för sköna bad

FAGERSANNA: Utmärkt badvatten i Örlen

Den som vill få sig ett svalkande bad i Tibro kan ta sig dopp i det trestjärniga badvattnet vid Örlen.
Alla de tre badplatser som har undersökts av Havs- och vattenmyndigheten får nämligen betyget utmärkt kvalitet.

Vid tre tillfällen under sommaren har Havs- och vattenmyndigheten mätt badvattenkvaliteten vid de populäraste badplatserna kring sjön Örlen.

Tre stjärnor

Det är gamla Örlenbadet och badplatserna vid campingplatsen och Fagersanna som undersökts och de får alla tre stjärnor av tre möjliga. Därmed får de alla även betyget utmärkt kvalitet.

Tarmbakterier

Vid provtagningarna mäts bland annat halten tarmbakterierna escherichia coli och intestinala enterokocker, något som finns i avföring hos människor och djur. Om halterna av dessa är för höga är det ett tecken på att badvattnet förorenats på något sätt, exempelvis via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn, vilket alltså inte är ett problem i Örlen.

Vid tre tillfällen under sommaren har Havs- och vattenmyndigheten mätt badvattenkvaliteten vid de populäraste badplatserna kring sjön Örlen.

Tre stjärnor

Det är gamla Örlenbadet och badplatserna vid campingplatsen och Fagersanna som undersökts och de får alla tre stjärnor av tre möjliga. Därmed får de alla även betyget utmärkt kvalitet.

Tarmbakterier

Vid provtagningarna mäts bland annat halten tarmbakterierna escherichia coli och intestinala enterokocker, något som finns i avföring hos människor och djur. Om halterna av dessa är för höga är det ett tecken på att badvattnet förorenats på något sätt, exempelvis via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn, vilket alltså inte är ett problem i Örlen.

  • Anna Leijon