03 aug 2016 09:33

03 aug 2016 09:33

Låg vattennivå – en gåta

HÖNSA: Vattenkraftverk tömdes på vatten

En onormalt låg vattennivå vid vattenkraftverket i Hönsa har gett länsstyrelsen huvudbry. Från att ha varit så gott som torrlagt ena dagen, var det två dagar senare normal vattennivå.

En privatperson som bor granne med vattenkraftverket i Hönsa uppmärksammade den 25 juli att vattenståndet var ovanligt lågt.

För lågt

Denne bestämde sig därför för att göra en anmälan med begäran om tillsyn av vattenverksamheten i ån Tidan, detta för att försöka ta reda på orsaken till det låga vattenståndet.

– Det var alldeles för lågt vatten för att det skulle kunna ha haft naturliga orsaker, menar Mats Rydgård som är ansvarig handläggare på länsstyrelsen.

Fylldes fort

Men redan två dagar senare, den 27 juli, såg vattennivån normal ut igen.

– Frågan är hur det kunde fyllas upp så fort, vi har inget bra svar på hur det gått till, säger han.

Mats Rydgård menar att det finns tre olika förklaringar till hur det hela skulle kunna gå till.

– Antingen är det så att det helt enkelt finns en naturlig förklaring eller så är det så att någon har reglerat luckorna till dammen på ett felaktigt sätt.

Vill veta

Han förklarar att detta skulle kunna innebära att någon som har en damm högre upp i ån har stängt luckorna till sin damm och därmed strypt flödet i ån, vilket har orsakat att vattennivån vid Hönsa har sjunkit.

– Om luckorna sedan öppnats igen, så kan ju det vara förklaringen till att vattennivån stigit fort.

Det tredje alternativet menar han är att någon olovligen skulle ha pumpat vatten ur ån för bevattning.

– Vi har talat med de som har tillstånd att pumpa vatten ur ån, men de säger sig inte ha gjort det vid den aktuella tidpunkten, säger Rydgård och tillägger.

– För den som vill pumpa vatten ur ån är det viktigt att söka tillstånd för det.

Han uppmanar nu att alla som vet något eller som har sett något att höra av sig till länsstyrelsen.

– Det kanske även finns fler ställen längs ån som drabbats av samma fenomen, det är vi också intresserade av att veta i så fall, avslutar Mats Rydgård.

En privatperson som bor granne med vattenkraftverket i Hönsa uppmärksammade den 25 juli att vattenståndet var ovanligt lågt.

För lågt

Denne bestämde sig därför för att göra en anmälan med begäran om tillsyn av vattenverksamheten i ån Tidan, detta för att försöka ta reda på orsaken till det låga vattenståndet.

– Det var alldeles för lågt vatten för att det skulle kunna ha haft naturliga orsaker, menar Mats Rydgård som är ansvarig handläggare på länsstyrelsen.

Fylldes fort

Men redan två dagar senare, den 27 juli, såg vattennivån normal ut igen.

– Frågan är hur det kunde fyllas upp så fort, vi har inget bra svar på hur det gått till, säger han.

Mats Rydgård menar att det finns tre olika förklaringar till hur det hela skulle kunna gå till.

– Antingen är det så att det helt enkelt finns en naturlig förklaring eller så är det så att någon har reglerat luckorna till dammen på ett felaktigt sätt.

Vill veta

Han förklarar att detta skulle kunna innebära att någon som har en damm högre upp i ån har stängt luckorna till sin damm och därmed strypt flödet i ån, vilket har orsakat att vattennivån vid Hönsa har sjunkit.

– Om luckorna sedan öppnats igen, så kan ju det vara förklaringen till att vattennivån stigit fort.

Det tredje alternativet menar han är att någon olovligen skulle ha pumpat vatten ur ån för bevattning.

– Vi har talat med de som har tillstånd att pumpa vatten ur ån, men de säger sig inte ha gjort det vid den aktuella tidpunkten, säger Rydgård och tillägger.

– För den som vill pumpa vatten ur ån är det viktigt att söka tillstånd för det.

Han uppmanar nu att alla som vet något eller som har sett något att höra av sig till länsstyrelsen.

– Det kanske även finns fler ställen längs ån som drabbats av samma fenomen, det är vi också intresserade av att veta i så fall, avslutar Mats Rydgård.

  • Anna Leijon