05 aug 2016 06:00

05 aug 2016 06:00

Viktigt att trimma häcken

GRÖNSKA: Undvik trafikolyckor

För att undvika trafikolyckor uppmanar Tibro kommun invånarna att trimma sina trädgårdshäckar.

Lummiga och gröna trädgårdshäckar är inte bara sköna att titta på, de kan även innebära en trafikfara om de får växa sig för långa.

Därför uppmanar nu Tibro kommun på sin hemsida att alla fastighetsägare beskär sin trädgårdshäck för att bilister ska kunna ha så god sikt som möjligt. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att häckar och buskar vid vägkorsningar och gatuhörn inte är högre än tillåtet.

80 centimeter

Fastighetsägaren ska se till att höjden på växtligheten inte överstiger 80 centimeter inom den så kallade sikttriangeln, att växtligheten inte skymmer vägmärken och att grenar inte sticker ut i trafikerande stråk.

Om en tjänsteman bedömer att situationen är trafikfarlig får fastighetsägaren en tillsägelse och om denne inte vidtar lämpliga åtgärder så kommer kommunen göra det. Arbetskostnaden debiteras då fastighetsägaren.

Man uppmanar även de som planterar en ny häck, att göra det minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Lummiga och gröna trädgårdshäckar är inte bara sköna att titta på, de kan även innebära en trafikfara om de får växa sig för långa.

Därför uppmanar nu Tibro kommun på sin hemsida att alla fastighetsägare beskär sin trädgårdshäck för att bilister ska kunna ha så god sikt som möjligt. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att häckar och buskar vid vägkorsningar och gatuhörn inte är högre än tillåtet.

80 centimeter

Fastighetsägaren ska se till att höjden på växtligheten inte överstiger 80 centimeter inom den så kallade sikttriangeln, att växtligheten inte skymmer vägmärken och att grenar inte sticker ut i trafikerande stråk.

Om en tjänsteman bedömer att situationen är trafikfarlig får fastighetsägaren en tillsägelse och om denne inte vidtar lämpliga åtgärder så kommer kommunen göra det. Arbetskostnaden debiteras då fastighetsägaren.

Man uppmanar även de som planterar en ny häck, att göra det minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

  • Anna Leijon