09 aug 2016 13:54

09 aug 2016 13:54

Multikulturellt tema i kyrkan

RANSBERG: Musik i sommarkväll

Många åhörare kom till Ransbergs Kyrka när det var dags för musikprogram denna söndagskväll.

Gruppen Voice for Jesus som är ett multikulturellt kristet band och är grundat av Hammad och Sally Baily besökte Ransbergs Kyrka. Bandets syfte är att utrusta och uppmuntra kristna att lovsjunga Gud på engelska, urdu och punjabi.

I fokus står hela tiden förföljda kristna i Pakistan. Bandets musikaliska arbete innefattar gitarrundervisning och musikkurser för personer som flyttat från Asien och uppmuntra dessa kristna att fortsätta sitt liv och sin kultur även i sina nya hemländer. Bandet har på detta sätt hela världen som sitt arbetsfält.

Tillsammans med Lovisa Liyange på piano sjöng och spelade de lovsånger på de olika språken, en del sånger med svensk text fanns också med, exempelvis Amazing Grace. Som förstärkning av musiken var Jenny Carvalho på saxofon med och spelade.

Efter en betraktelse av komminister Anna Berggren över Tro och Liv avslutades aftonen med kaffe i församlingshemmet.

Gruppen Voice for Jesus som är ett multikulturellt kristet band och är grundat av Hammad och Sally Baily besökte Ransbergs Kyrka. Bandets syfte är att utrusta och uppmuntra kristna att lovsjunga Gud på engelska, urdu och punjabi.

I fokus står hela tiden förföljda kristna i Pakistan. Bandets musikaliska arbete innefattar gitarrundervisning och musikkurser för personer som flyttat från Asien och uppmuntra dessa kristna att fortsätta sitt liv och sin kultur även i sina nya hemländer. Bandet har på detta sätt hela världen som sitt arbetsfält.

Tillsammans med Lovisa Liyange på piano sjöng och spelade de lovsånger på de olika språken, en del sånger med svensk text fanns också med, exempelvis Amazing Grace. Som förstärkning av musiken var Jenny Carvalho på saxofon med och spelade.

Efter en betraktelse av komminister Anna Berggren över Tro och Liv avslutades aftonen med kaffe i församlingshemmet.

  • Elof Johansson