15 aug 2016 06:00

15 aug 2016 06:00

Fler företag vill hjälpa

ARBETSMARKNAD: Fler med funktionsnedsättning får jobb

Allt fler personer med någon form av funktionsnedsättning får en anställning.
– Jag tror att trenden är den att det är fler arbetsgivare som känner att de vill vara med och göra en insats, säger Bengt Ohlsson.

Enligt en kartläggning som Novus gjort på uppdrag av Samhall så fortsätter antalet personer med funktionsnedsättning som får anställning att öka. Enligt undersökningen så har andelen arbetsgivare som kan tänka sig att anställa personer med funktionsnedsättning ökat med tolv procent från 2014, då den senaste kartläggningen gjordes. Siffrorna visar att detta är en ökning från 46 procent till 58 procent av arbetsgivarna, vilket kan jämföras med 39 procent 2012.

Bengt Ohlsson är ordförande för Företagarna Skövde-Tibro och han tror att ökningen kan bero på en att fler vill göra en insats.

– Jag tror att trenden är den att det är fler arbetsgivare som känner att de vill vara med och göra en insats, säger han.

Just det sociala ansvaret är något som 33 procent av arbetsgivarna väljer som den största föredelen med att anställa personer med funktionsnedsättning, eftersom de tror att deras kunder tycker det är viktigt.

Hittar arbetsuppgifter

23 procent har angett att den största fördelen är att mångfald skapar en bättre arbetsmiljö.

– Det är inte alls fel tänkt, det jag tror mycket på att vi ska ha arbetsplatser som speglar samhället, det skapar energi till gruppen att arbeta framåt, menar Bengt Ohlsson.

Pavlina Riha-Winkler på Arbetsförmedlingen Skövde är en så kallad SIUS-handläggare som arbetar med särskilt introduktions- och uppföljningsstöd.

– Vi hjälper till att hitta arbetsuppgifter på rätt nivå och avlastar arbetsgivaren för att det gå så smidigt som möjligt att introducera en person med funktionsnedsättning på arbetsplatsen.

Hon tror att den stigande konjunkturen har bidragit till att fler vågar anställa personer med funktionsnedsättning.

– Då blir det svårare att hitta den personal man eftersöker och då kanske man blir mer benägen att anställa någon med funktionsnedsättning och anpassa arbetsuppgifterna utifrån dennes förmåga, säger hon.

Även hon tror att det är fler som tänker till och vill ta sitt sociala ansvar.

– Fler och fler blir medvetna om att det finns många som behöver hjälp i samhället och då kan arbetsgivare vända sig till oss för att få hjälp.

Praktikplatser

Jan Andersson är arbetsmarknadschef i Tibro kommun och är mycket nöjd med hjälpen som Arbetsförmedlingens SIUS-handläggare erbjuder.

– Det samarbetet funkar jättebra och via dem och Försäkringskassan har vi skapat många praktikplatser till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, säger han.

Just praktikplaster tror han är en stor anledning till att fler personer med funktionsnedsättning får jobb.

– Under praktikperioden får de chans att visa vad de klarar av och därmed gör de sig oumbärliga på arbetsplatsen och får en anställning. Så många gånger tror jag det är personen med funktionsnedsättnings egen förtjänst att denne får ett arbete.

Enligt en kartläggning som Novus gjort på uppdrag av Samhall så fortsätter antalet personer med funktionsnedsättning som får anställning att öka. Enligt undersökningen så har andelen arbetsgivare som kan tänka sig att anställa personer med funktionsnedsättning ökat med tolv procent från 2014, då den senaste kartläggningen gjordes. Siffrorna visar att detta är en ökning från 46 procent till 58 procent av arbetsgivarna, vilket kan jämföras med 39 procent 2012.

Bengt Ohlsson är ordförande för Företagarna Skövde-Tibro och han tror att ökningen kan bero på en att fler vill göra en insats.

– Jag tror att trenden är den att det är fler arbetsgivare som känner att de vill vara med och göra en insats, säger han.

Just det sociala ansvaret är något som 33 procent av arbetsgivarna väljer som den största föredelen med att anställa personer med funktionsnedsättning, eftersom de tror att deras kunder tycker det är viktigt.

Hittar arbetsuppgifter

23 procent har angett att den största fördelen är att mångfald skapar en bättre arbetsmiljö.

– Det är inte alls fel tänkt, det jag tror mycket på att vi ska ha arbetsplatser som speglar samhället, det skapar energi till gruppen att arbeta framåt, menar Bengt Ohlsson.

Pavlina Riha-Winkler på Arbetsförmedlingen Skövde är en så kallad SIUS-handläggare som arbetar med särskilt introduktions- och uppföljningsstöd.

– Vi hjälper till att hitta arbetsuppgifter på rätt nivå och avlastar arbetsgivaren för att det gå så smidigt som möjligt att introducera en person med funktionsnedsättning på arbetsplatsen.

Hon tror att den stigande konjunkturen har bidragit till att fler vågar anställa personer med funktionsnedsättning.

– Då blir det svårare att hitta den personal man eftersöker och då kanske man blir mer benägen att anställa någon med funktionsnedsättning och anpassa arbetsuppgifterna utifrån dennes förmåga, säger hon.

Även hon tror att det är fler som tänker till och vill ta sitt sociala ansvar.

– Fler och fler blir medvetna om att det finns många som behöver hjälp i samhället och då kan arbetsgivare vända sig till oss för att få hjälp.

Praktikplatser

Jan Andersson är arbetsmarknadschef i Tibro kommun och är mycket nöjd med hjälpen som Arbetsförmedlingens SIUS-handläggare erbjuder.

– Det samarbetet funkar jättebra och via dem och Försäkringskassan har vi skapat många praktikplatser till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, säger han.

Just praktikplaster tror han är en stor anledning till att fler personer med funktionsnedsättning får jobb.

– Under praktikperioden får de chans att visa vad de klarar av och därmed gör de sig oumbärliga på arbetsplatsen och får en anställning. Så många gånger tror jag det är personen med funktionsnedsättnings egen förtjänst att denne får ett arbete.

  • Anna Leijon