19 aug 2016 06:00

19 aug 2016 06:00

Magisk musik i kyrkan

HÖGÅSKYRKAN: Familjen Carvalho spelade

En välfylld kyrka fick vara med om en musikupplevelse lite utöver det vanliga när Viktoria, Jenny och Mauricio de Carvalho bjöd på sitt sommarprogram i kyrkan.

De tre musikanterna vet verkligen hur man trakterar ett instrument för att få ut det mesta av det.

När Viktoria spelade, Bergrundan i g-moll från Västergötland på sin fiol gick det som en susning genom kyrkan.

Prestigitator

Mauricio på piano och Jenny på saxofon fick musikstycket Prestigitator, som betyder Trollkarlen, att verkligen få fram det magiska i musiken.

Jenny spelade även på sitt dragspel till en del melodier.

Det ena musikstycket efter det andra avlöste varandra med att de ibland spelade de tillsammans och ibland två och två.

Olika epokrar

Det musikaliska utbudet sträckte sig från folkmusikens polskor till olika valser från olika tidsepokrar och populärmusik fram till lite mer seriösa melodier.

Kerstin Pilblad höll aftonbön med en betraktelse över frihet i Kristus som följdes av psalmsång.

Hänförd publik

Som avslutning spelade trion musikstycket Spain av C.Corea inför en hänförd publik som visade sin uppskattning med långa applåder.

De tre musikanterna vet verkligen hur man trakterar ett instrument för att få ut det mesta av det.

När Viktoria spelade, Bergrundan i g-moll från Västergötland på sin fiol gick det som en susning genom kyrkan.

Prestigitator

Mauricio på piano och Jenny på saxofon fick musikstycket Prestigitator, som betyder Trollkarlen, att verkligen få fram det magiska i musiken.

Jenny spelade även på sitt dragspel till en del melodier.

Det ena musikstycket efter det andra avlöste varandra med att de ibland spelade de tillsammans och ibland två och två.

Olika epokrar

Det musikaliska utbudet sträckte sig från folkmusikens polskor till olika valser från olika tidsepokrar och populärmusik fram till lite mer seriösa melodier.

Kerstin Pilblad höll aftonbön med en betraktelse över frihet i Kristus som följdes av psalmsång.

Hänförd publik

Som avslutning spelade trion musikstycket Spain av C.Corea inför en hänförd publik som visade sin uppskattning med långa applåder.

  • Elof Johansson