19 aug 2016 12:44

19 aug 2016 12:44

Så förbättras de små lekplatserna

BRITTGÅRDEN: Förslag från föräldrar

Åtta småbarnsföräldrar i Brittgården har till kommunens bostadsbolag Tibrobyggen och Tibro kommun lämnat förslag på hur mindre lekplatser kan bevaras.

De är inte glada över den nya storlekplatsen som man tycker skapar otrygghet i området. Den har blivit samlingsplats om kvällar för äldre barn. Föräldrarna ger nu förslag på hur de gamla lekplatserna kan bevaras.

”Det behövs inte dyra och avancerade lek- och klätterställningar som kräver dyra fallskydd för att barn ska ha roligt”. ”Behåll de små lekplatserna, fräscha upp dem med lite ny utrustning”. ”Titta på Erskines gamla lekplatser, bygg exempelvis upp de tre timmerhyddorna som fanns på ett ställe” och ”behåll sandlådor för de små barnen”.

Lekplatserna vid Annaplan och Sveaplan, längst ifrån den nya storlekplatsen, bör enligt skrivelsen prioriteras högst.

De är inte glada över den nya storlekplatsen som man tycker skapar otrygghet i området. Den har blivit samlingsplats om kvällar för äldre barn. Föräldrarna ger nu förslag på hur de gamla lekplatserna kan bevaras.

”Det behövs inte dyra och avancerade lek- och klätterställningar som kräver dyra fallskydd för att barn ska ha roligt”. ”Behåll de små lekplatserna, fräscha upp dem med lite ny utrustning”. ”Titta på Erskines gamla lekplatser, bygg exempelvis upp de tre timmerhyddorna som fanns på ett ställe” och ”behåll sandlådor för de små barnen”.

Lekplatserna vid Annaplan och Sveaplan, längst ifrån den nya storlekplatsen, bör enligt skrivelsen prioriteras högst.