25 aug 2016 16:57

25 aug 2016 16:57

Ny regi från september

NÄRINGSLIV: Ingenjörsfirma Evert Johansson AB är såld

Det anrika 60-årsjubilerande Tibroföretaget byter ägarkonstellation den 1 september. Ingenjörsfirma Evert Johansson AB är såld.

En av de två nuvarande ägarna, Berth Hannus, går i pension i höst och i och med det så lämnar han och hans kompanjon, Dennis Andersson, med varm hand över företaget till en ny ägare.

– Det är civilingenjör Oskar Brandin som kommer att ta över som ägare, medan Dennis Andersson fortsätter som anställd i samma produktionschefsbefattning som tidigare.

Tidigare anställd

Chalmersutbildade Oskar har arbetat i Tibroföretaget tidigare och känner väl till dess verksamhet.

– Det är ett stort stöd för mig att Berth, trots pensionering, lovat att finnas tillgänglig för oss, säger Oskar.

Under åren 2009 till 2014 arbetade Oskar med konstruktion, projektledning och försäljning hos Evert Johansson.

Sedan blev det två år hos köksföretaget Marbodal i Tidaholm fram tills det att han nu återvänder till Tibroföretaget.

Samma inriktning

Ingenjörsfirma Evert Johansson AB grundades 1956 av Evert Johansson för att leverera maskiner till trä- och möbelindustrin.

För branschen trä och möbel har det mesta ändrats sedan 1956.

Men målsättning och inriktning för Evert Johansson AB är densamma nu som då.

I dag har företaget utvecklats till ett kunskapsföretag med kompetens och resurser att leverera avancerad kundanpassad industriautomation som robotceller och hela produktionslinjer.

Ax till limpa

– Vi jobbar med få men stora projekt och från ax till limpa, beskriver Dennis.

Företaget sysselsätter i dag 14 personer.

– I detta lilla gäng finns en oerhört bred kompetens, konstaterar Berth.

Företaget har i nuläget en orderstock på över 20 miljoner och ser positivt på framtiden.

En av de två nuvarande ägarna, Berth Hannus, går i pension i höst och i och med det så lämnar han och hans kompanjon, Dennis Andersson, med varm hand över företaget till en ny ägare.

– Det är civilingenjör Oskar Brandin som kommer att ta över som ägare, medan Dennis Andersson fortsätter som anställd i samma produktionschefsbefattning som tidigare.

Tidigare anställd

Chalmersutbildade Oskar har arbetat i Tibroföretaget tidigare och känner väl till dess verksamhet.

– Det är ett stort stöd för mig att Berth, trots pensionering, lovat att finnas tillgänglig för oss, säger Oskar.

Under åren 2009 till 2014 arbetade Oskar med konstruktion, projektledning och försäljning hos Evert Johansson.

Sedan blev det två år hos köksföretaget Marbodal i Tidaholm fram tills det att han nu återvänder till Tibroföretaget.

Samma inriktning

Ingenjörsfirma Evert Johansson AB grundades 1956 av Evert Johansson för att leverera maskiner till trä- och möbelindustrin.

För branschen trä och möbel har det mesta ändrats sedan 1956.

Men målsättning och inriktning för Evert Johansson AB är densamma nu som då.

I dag har företaget utvecklats till ett kunskapsföretag med kompetens och resurser att leverera avancerad kundanpassad industriautomation som robotceller och hela produktionslinjer.

Ax till limpa

– Vi jobbar med få men stora projekt och från ax till limpa, beskriver Dennis.

Företaget sysselsätter i dag 14 personer.

– I detta lilla gäng finns en oerhört bred kompetens, konstaterar Berth.

Företaget har i nuläget en orderstock på över 20 miljoner och ser positivt på framtiden.