27 aug 2016 06:00

27 aug 2016 06:00

Handelsutredning bör göras i Tibro

KSAU: Första sammanträdet efter sommaren

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår kommunstyrelsen att säga ja till en handelsutredning för Tibro.

I utredningen ska förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för handeln utredas.

Utredningen ska om kommunstyrelsen ger klartecken göras av Handelns utredningsinstitut.

– Vi har inte många tomma fönster i vårt centrum vilket är mycket positivt, konstaterar kommunalrådet Rolf Eriksson (S).

Vid ksaus första sammanträde efter sommaruppehållet informerades också om ett nytt avtalsförslag för Inredia.

– Det gamla avtalet går ut och ska omförhandlas, förtydligar Eriksson som betonar att Inredia är en prioriterad verksamhet för Tibro kommun.

När det gäller detaljplaneförslaget för Handlaren 1, ICAs utbyggnad, vill ksau vänta med förändringarna av den västra delen:

– Ja, tills vi vet hur det blir med spårområdet.

– Vi vill också veta kostnaderna för Tibro kommun.

I utredningen ska förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för handeln utredas.

Utredningen ska om kommunstyrelsen ger klartecken göras av Handelns utredningsinstitut.

– Vi har inte många tomma fönster i vårt centrum vilket är mycket positivt, konstaterar kommunalrådet Rolf Eriksson (S).

Vid ksaus första sammanträde efter sommaruppehållet informerades också om ett nytt avtalsförslag för Inredia.

– Det gamla avtalet går ut och ska omförhandlas, förtydligar Eriksson som betonar att Inredia är en prioriterad verksamhet för Tibro kommun.

När det gäller detaljplaneförslaget för Handlaren 1, ICAs utbyggnad, vill ksau vänta med förändringarna av den västra delen:

– Ja, tills vi vet hur det blir med spårområdet.

– Vi vill också veta kostnaderna för Tibro kommun.