29 aug 2016 17:08

29 aug 2016 17:08

Helen en av åtta svenska deltagare

NYBOSKOLAN: eTwinning i Norden

Nyboskolans Helen Lundahl utgör tillsammans med kollegan Maria Palmgren två av de åtta lärare från Sverige som får delta i eTwinningkonferensen i Malmö den 1-3 september.

Det handlar om ett samarbete och utbyte mellan lärare och elever i våra nordiska grannländer via en lärportal (eTwinning), där man genomför gemensamma projekt och lär av och med varandra.

Maria och Helen och ytterligare sex pedagoger är de som representerar Sverige under konferensen.

– Vi kommer under tre dagar försöka hitta samarbetspartners, utarbeta projekt och lära oss använda portalen ordentligt. Målet är att vi ska hitta ännu en kanal som gynnar elevers lärande och inspirerar dem till att söka kunskap.

eTwinning lanserades 2005 som det viktigaste initiativet i Europeiska kommissionens eLearning-program och sedan 2014 är initiativet fast integrerat i Erasmus+, det europeiska programmet för utbildning, ungdom och sport.

Initiativets Central support service drivs av European schoolnet, ett internationellt partnerskap av 31 europeiska utbildningsdepartement.

eTwinning stöds nationellt av 37 National support services och är en plattform för skolpersonal och bibliotekarier med flera i något av Europas länder. Här kan man kommunicera, samarbeta, utveckla projekt och dela skolvardag och bli en del av skolgemenskapen i Europa.

– Vi har också förslag på ett samarbetsprojekt med Polen som vi hoppas få genomföra, säger Helen.

Det handlar om ett samarbete och utbyte mellan lärare och elever i våra nordiska grannländer via en lärportal (eTwinning), där man genomför gemensamma projekt och lär av och med varandra.

Maria och Helen och ytterligare sex pedagoger är de som representerar Sverige under konferensen.

– Vi kommer under tre dagar försöka hitta samarbetspartners, utarbeta projekt och lära oss använda portalen ordentligt. Målet är att vi ska hitta ännu en kanal som gynnar elevers lärande och inspirerar dem till att söka kunskap.

eTwinning lanserades 2005 som det viktigaste initiativet i Europeiska kommissionens eLearning-program och sedan 2014 är initiativet fast integrerat i Erasmus+, det europeiska programmet för utbildning, ungdom och sport.

Initiativets Central support service drivs av European schoolnet, ett internationellt partnerskap av 31 europeiska utbildningsdepartement.

eTwinning stöds nationellt av 37 National support services och är en plattform för skolpersonal och bibliotekarier med flera i något av Europas länder. Här kan man kommunicera, samarbeta, utveckla projekt och dela skolvardag och bli en del av skolgemenskapen i Europa.

– Vi har också förslag på ett samarbetsprojekt med Polen som vi hoppas få genomföra, säger Helen.