30 aug 2016 06:00

30 aug 2016 06:00

20 nya båtplatser i Bråbacka

REMISS: Kommunen vill förlänga vågbrytaren

Tibro kommun planerar utbyggnad av Bråbacka hamn med 20 båtplatser för att även i fortsättningen kunna erbjuda båtplatser vid försäljning av tomter.

Länstyrelsen har skickat ut planförslaget på remiss och berörda kan yttra sig till och med den 7 september.

Utbyggnaden ska göras genom en förlängning av den befintliga vågbrytaren.

Gälla omedelbart

Berörd fastighet är Ransbergs Prästbol 2:24 som ägs av Tibro kommun och kommunen vill att länsstyrelsen beslutar att tillståndet gäller omedelbart.

Kostnader för anläggningsarbetena är beräknade tilll ungefär en halv miljon och arbetstiden föreslås bestämmas till två år efter den dag man fått länsstyrelsen tillstånd.

Kommunen bedömer att en tillgång till båt- och badplats är en väsentlig kvalitet för de boende inom Bråbackaområdet.

Befintlig båthamn har i dag 43 platser för båtar upp till cirka 2,5 meters bredd och kommunen erbjuder båtplats vid försäljning av tomt inom det 70 tomter stora området.

Båtplatserna håller på att ta slut varför en utökning bedöms som nödvändig för att även kunna erbjuda båtplats till köpare av de resterande osålda tomterna.

Länstyrelsen har skickat ut planförslaget på remiss och berörda kan yttra sig till och med den 7 september.

Utbyggnaden ska göras genom en förlängning av den befintliga vågbrytaren.

Gälla omedelbart

Berörd fastighet är Ransbergs Prästbol 2:24 som ägs av Tibro kommun och kommunen vill att länsstyrelsen beslutar att tillståndet gäller omedelbart.

Kostnader för anläggningsarbetena är beräknade tilll ungefär en halv miljon och arbetstiden föreslås bestämmas till två år efter den dag man fått länsstyrelsen tillstånd.

Kommunen bedömer att en tillgång till båt- och badplats är en väsentlig kvalitet för de boende inom Bråbackaområdet.

Befintlig båthamn har i dag 43 platser för båtar upp till cirka 2,5 meters bredd och kommunen erbjuder båtplats vid försäljning av tomt inom det 70 tomter stora området.

Båtplatserna håller på att ta slut varför en utökning bedöms som nödvändig för att även kunna erbjuda båtplats till köpare av de resterande osålda tomterna.