31 aug 2016 10:50

31 aug 2016 10:50

Brister på hvb-hem

LEX SARAH

Tibro kommun har gjort anmälan enligt Lex Sarah om missförhållande på hvb-hem.

Det handlar om bristande tillsyn på ett boende i egen regi. Den akuta åtgärden blev ett jourhem för barnet och personal har instruerats om att inte lämna barnet utan uppsikt.

Det handlar om bristande tillsyn på ett boende i egen regi. Den akuta åtgärden blev ett jourhem för barnet och personal har instruerats om att inte lämna barnet utan uppsikt.