31 aug 2016 06:00

31 aug 2016 07:29

Kampanj "Gata för alla"

HJO-TI-BORG: SRF Skaraborg lappar

Den 7 september inleds rikskampanjen ”Gata för alla”. Först ut i Hjo, Tibro och Karlsborgsområdet är Hjo. Sedan följer Tibro den 9 september, Karlsborg den 16 september och lite senare även Skövde den 29 september.

Under september månad sätter Synskadades riksförbunds medlemmar fast knallgula p-lappar, inga bötelappar dock utan påminnelselappar, på felparkerade cyklar, dåligt avspärrade gatuarbeten, varuställ, gatupratare och andra hinder i gatumiljön.

Var tredje

Kjell Karlsson som är ordförande i de Synskadades Riksförbund Hjo, Tibro och Karlsborgs lokalförening uppger att var tredje person med grav synnedsättning helt enkelt låter bli att gå ut på egen hand.

Gatu- och trafikmiljön upplevs som allt för obehaglig och otrygg:

– När jag och andra synskadade går över gatan kan vi inte ta ögonkontakt med någon bilförare.

Större hänsyn

Under kampanjen uppmanas allmänheten att visa lite större hänsyn till personer med syn-nedsättning.

– Fråga gärna om vi med vit käpp behöver hjälp om vi verkar osäkra, råder Kjell.

Rikskampanjen ”Gata för alla” startade den 20 augusti och pågår till och med internationella ”Vita käppens dag” den 15 oktober.

Bakgrunden till ”Gata för alla”-kampanjen är Novus undersökning ”Vita käppen” gjord i juni i år som besvarades av lite drygt tusen personer mellan 18-79 år.

– Endast sju av tio svenskar visste att den vita käppen används av personer med helt nedsatt syn för att ta sig fram på gator och torg.

Oväntade hinder

För en synskadad är oväntade hinder i gatu- och trafikmiljön en ständigt återkommande risk i vardagen. En felparkerad cykel, nedhängande grenar eller varuställ och gaturpratare som ställts ut mitt på trottoaren eller i folkvimlet i gallerian.

Under september månad sätter Synskadades riksförbunds medlemmar fast knallgula p-lappar, inga bötelappar dock utan påminnelselappar, på felparkerade cyklar, dåligt avspärrade gatuarbeten, varuställ, gatupratare och andra hinder i gatumiljön.

Var tredje

Kjell Karlsson som är ordförande i de Synskadades Riksförbund Hjo, Tibro och Karlsborgs lokalförening uppger att var tredje person med grav synnedsättning helt enkelt låter bli att gå ut på egen hand.

Gatu- och trafikmiljön upplevs som allt för obehaglig och otrygg:

– När jag och andra synskadade går över gatan kan vi inte ta ögonkontakt med någon bilförare.

Större hänsyn

Under kampanjen uppmanas allmänheten att visa lite större hänsyn till personer med syn-nedsättning.

– Fråga gärna om vi med vit käpp behöver hjälp om vi verkar osäkra, råder Kjell.

Rikskampanjen ”Gata för alla” startade den 20 augusti och pågår till och med internationella ”Vita käppens dag” den 15 oktober.

Bakgrunden till ”Gata för alla”-kampanjen är Novus undersökning ”Vita käppen” gjord i juni i år som besvarades av lite drygt tusen personer mellan 18-79 år.

– Endast sju av tio svenskar visste att den vita käppen används av personer med helt nedsatt syn för att ta sig fram på gator och torg.

Oväntade hinder

För en synskadad är oväntade hinder i gatu- och trafikmiljön en ständigt återkommande risk i vardagen. En felparkerad cykel, nedhängande grenar eller varuställ och gaturpratare som ställts ut mitt på trottoaren eller i folkvimlet i gallerian.

Kampanjen "Gata för alla"

Under september lappas felparkerare med gula lappar. Kampanjen pågår i Hjo den 7 september, Tibro den 9 september, Karlsborg den 16 september och Skövde den 29 september.

Källa: Synskadades riksförbund Hjo, Tibro och Karlsborg