06 sep 2016 10:06

06 sep 2016 10:06

41 procent väljer högskola

HÖGSKOLA: Av Tibros 24-åringar

Förra året började cirka 44 procent av Sveriges unga studera på högskolan. I Tibro hade 41 procent av 24-åringarna påbörjat en högre utbildning.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har analyserat i vilken utsträckning unga kvinnor och män börjar studera på högskolan, skillnaderna mellan olika kommuner och län samt vid olika åldrar.

I Tibro har 41 procent av 24-åringarna börjat studera. Snittet för Västra Götalands län är 43 procent.

Generellt börjar fler unga i storstadsregionerna på högskolan.

Bland de yngsta i undersökningen,19-åringarna, börjar färre att studera medan det för 24-åringarna har varit ungefär samma antal i flera år, drygt 43 procent.

Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner i Sverige säger Annika Pontén, chef för UKÄ:s analysavdelning, i ett pressmeddelande:

– Det är tydligt att unga på mindre orter mer sällan söker sig till högre utbildning. Alla vill inte studera på högskola och universitet, men det är viktigt att skapa förutsättningar så att fler ser att möjligheten finns.

Viktigt uppdrag

– Det behövs en diskussion om detta på kommun- och länsnivå. Högskolor och universitet har också ett tydligt och viktigt uppdrag att bredda rekryteringen.

De kommuner där störst andel 24-åringar börjar studera i högskolan är Danderyd, Lidingö och Lund.

Kommuner med lägst andel är Essunga, Jokkmokk och Ljusnarsberg. Ytterligare en skillnad är att fler kvinnor än män söker sig till högskolan, ett mönster som funnits i flera år.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har analyserat i vilken utsträckning unga kvinnor och män börjar studera på högskolan, skillnaderna mellan olika kommuner och län samt vid olika åldrar.

I Tibro har 41 procent av 24-åringarna börjat studera. Snittet för Västra Götalands län är 43 procent.

Generellt börjar fler unga i storstadsregionerna på högskolan.

Bland de yngsta i undersökningen,19-åringarna, börjar färre att studera medan det för 24-åringarna har varit ungefär samma antal i flera år, drygt 43 procent.

Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner i Sverige säger Annika Pontén, chef för UKÄ:s analysavdelning, i ett pressmeddelande:

– Det är tydligt att unga på mindre orter mer sällan söker sig till högre utbildning. Alla vill inte studera på högskola och universitet, men det är viktigt att skapa förutsättningar så att fler ser att möjligheten finns.

Viktigt uppdrag

– Det behövs en diskussion om detta på kommun- och länsnivå. Högskolor och universitet har också ett tydligt och viktigt uppdrag att bredda rekryteringen.

De kommuner där störst andel 24-åringar börjar studera i högskolan är Danderyd, Lidingö och Lund.

Kommuner med lägst andel är Essunga, Jokkmokk och Ljusnarsberg. Ytterligare en skillnad är att fler kvinnor än män söker sig till högskolan, ett mönster som funnits i flera år.