07 sep 2016 12:03

07 sep 2016 12:03

Avslag på SD-motioner

KSAU

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå tre motioner från SD.

Det handlar om gratis halkskydd till alla som fyllt 65 år, kvartalsredovisningar i fullmäktige om invandringens ekonomi samt lägesrapporter i fullmäktige om flyktingsituationen.

Det handlar om gratis halkskydd till alla som fyllt 65 år, kvartalsredovisningar i fullmäktige om invandringens ekonomi samt lägesrapporter i fullmäktige om flyktingsituationen.