07 sep 2016 06:00

07 sep 2016 06:00

Bonargården invigs 2018

KVARTERET ÖRNEN: Första spadtagen för ett äldreboende med 41 lägenheter

I ett strålande septemberväder togs elva(!) första spadtag för det nya äldreboendet i kvarteret Örnen intill Snickarvallen. Bonargården kostar 62 miljoner och invigs våren 2018.

De elva som fick äran att unisont ta de första spadtagen när kommunens bostadsbolag AB Tibrobyggen symboliskt satte spaden i jorden var förutom närmast ansvariga i kommunstyrelse och socialnämnd också Asplunds Bygg AB:s Stefan Johansson, Mikael Sahlqvist, Viktor Hresan och Pelle Palm.

Tibrobyggens vd Claes Jägevall om byggstarten:

– Vi är både stolta och glada över att vi har kommit så här långt.

– Och en fortsättning lär följa!

Jägevall syftar här på byggetapp två i Örnen, området närmast Bangatan och spårområdet.

Ute för anbud

– Våra två planerade punkthus ligger fortfarande ute för anbud och äldreboendet och punkthusen kommer alltså att byggas ganska parallellt.

Anbudstiden för punkthusen med hyreslägenheter löper ut den 29 september och de två husen planeras bli klara i oktober 2018.

– Det återstår att se vilken entreprenör som får det jobbet. Det finns ju även ett pågående förskolebygge intill med en annan entreprenör så det blir spännande.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uttryckte stor lättnad i sin kommentar över byggstarten för Bonargården:

– Äntligen! Det känns jättebra att byggnationen är i gång.

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C) instämde:

– Skönt att det är i gång! Vi har från socialnämndens sida väntat rätt länge på att få ett nytt äldreboende i centrala Tibro.

Han tillägger att alla förberedelser skett i bra samarbete mellan berörda parter:

– Vi känner att vi haft ett stort inflytande.

Även Asplunds ansvariga för projektet instämmer i att samarbetet i Tibro varit bra:

– Nu jobbar vi för fullt med trädfällning och stubbrytning.

Tilläggas kan att en del av de magnifika lövträden i det trädrika området ska sparas.

De elva som fick äran att unisont ta de första spadtagen när kommunens bostadsbolag AB Tibrobyggen symboliskt satte spaden i jorden var förutom närmast ansvariga i kommunstyrelse och socialnämnd också Asplunds Bygg AB:s Stefan Johansson, Mikael Sahlqvist, Viktor Hresan och Pelle Palm.

Tibrobyggens vd Claes Jägevall om byggstarten:

– Vi är både stolta och glada över att vi har kommit så här långt.

– Och en fortsättning lär följa!

Jägevall syftar här på byggetapp två i Örnen, området närmast Bangatan och spårområdet.

Ute för anbud

– Våra två planerade punkthus ligger fortfarande ute för anbud och äldreboendet och punkthusen kommer alltså att byggas ganska parallellt.

Anbudstiden för punkthusen med hyreslägenheter löper ut den 29 september och de två husen planeras bli klara i oktober 2018.

– Det återstår att se vilken entreprenör som får det jobbet. Det finns ju även ett pågående förskolebygge intill med en annan entreprenör så det blir spännande.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uttryckte stor lättnad i sin kommentar över byggstarten för Bonargården:

– Äntligen! Det känns jättebra att byggnationen är i gång.

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C) instämde:

– Skönt att det är i gång! Vi har från socialnämndens sida väntat rätt länge på att få ett nytt äldreboende i centrala Tibro.

Han tillägger att alla förberedelser skett i bra samarbete mellan berörda parter:

– Vi känner att vi haft ett stort inflytande.

Även Asplunds ansvariga för projektet instämmer i att samarbetet i Tibro varit bra:

– Nu jobbar vi för fullt med trädfällning och stubbrytning.

Tilläggas kan att en del av de magnifika lövträden i det trädrika området ska sparas.