07 sep 2016 12:26

07 sep 2016 12:26

Tibro fristadskommun?

KSAU

Alda Danial (L) vill i en fullmäktigemotion att Tibro utreder sina förutsättningar att bli en fristadskommun för utsatta kulturutövare.

Ksau har sänt frågan vidare till kultur och fritid för ett yttrande eftersom denna nämnd i så fall får göra utredningen.

Ksau har sänt frågan vidare till kultur och fritid för ett yttrande eftersom denna nämnd i så fall får göra utredningen.