10 sep 2016 06:00

10 sep 2016 06:00

"Det ser bra ut för Tibro"

KOMMUNBUDGETEN: Delårsrapporten – överskott med 30,2 miljoner 2016

Med ett överskott på 30,2 miljoner – varav 17,6 från kommunstyrelsens område – ser det bra ut för Tibro. Det konstaterar Tibros kommunalråd Rolf Eriksson (S) i halvlek på mandatperioden och 2016.

– Det ser bra ut! Prognosen för 2016 är ett överskott på tolv miljoner och nu pekar det på cirka 18 miljoner.

Eriksson är dock snabb med en brasklapp:

– Vi måste vara försiktiga eftersom en stor del av överskottet är av engångskaraktär. Vi kan inte börja anställa personal.

Samla i ladorna

Det gäller i stället att samla i ladorna inför kommande åtaganden inom förskolan och skolan.

– Inom en snar framtid väntar stora kostnader för två nya skolor som ska ersätta Häggetorp och Smuleberg.

Överskottet gör att man nu troligen slipper låna till förskolebygget vid Bangatan.

Pengarna kommer främst från statsbidragen för integration samt från finansnettot – det vill säga överskottet från placeringar av kommunens kapital.

– Integration och finansnetto förklarar cirka 25 av de 30,2 miljonerna.

Om integrationen i Tibro:

– Den är över tid en stor utmaning för oss.

Om de 16,9 miljoner som mottagits i integrationsstöd:

– Åtta miljoner av dessa används för inköp av paviljonger på Häggetorpsskolan och Smulebergsskolan för att minska trångboddheten.

I övrigt används extrapengarna till insatser inom barn och utbildningnämnden, socialnämnden, kultur och fritidsnämnden och den civila sektorn.

Många goda krafter i samverkan är en av kommunens främsta styrkor betonar Eriksson:

– Trots stora utmaningar arbetar alla kommunala förvaltningar tillsammans med näringslivet, föreningslivet, kyrkorna och studieförbunden engagerat och framgångsrikt med integrationsfrågan.

– Det ser bra ut! Prognosen för 2016 är ett överskott på tolv miljoner och nu pekar det på cirka 18 miljoner.

Eriksson är dock snabb med en brasklapp:

– Vi måste vara försiktiga eftersom en stor del av överskottet är av engångskaraktär. Vi kan inte börja anställa personal.

Samla i ladorna

Det gäller i stället att samla i ladorna inför kommande åtaganden inom förskolan och skolan.

– Inom en snar framtid väntar stora kostnader för två nya skolor som ska ersätta Häggetorp och Smuleberg.

Överskottet gör att man nu troligen slipper låna till förskolebygget vid Bangatan.

Pengarna kommer främst från statsbidragen för integration samt från finansnettot – det vill säga överskottet från placeringar av kommunens kapital.

– Integration och finansnetto förklarar cirka 25 av de 30,2 miljonerna.

Om integrationen i Tibro:

– Den är över tid en stor utmaning för oss.

Om de 16,9 miljoner som mottagits i integrationsstöd:

– Åtta miljoner av dessa används för inköp av paviljonger på Häggetorpsskolan och Smulebergsskolan för att minska trångboddheten.

I övrigt används extrapengarna till insatser inom barn och utbildningnämnden, socialnämnden, kultur och fritidsnämnden och den civila sektorn.

Många goda krafter i samverkan är en av kommunens främsta styrkor betonar Eriksson:

– Trots stora utmaningar arbetar alla kommunala förvaltningar tillsammans med näringslivet, föreningslivet, kyrkorna och studieförbunden engagerat och framgångsrikt med integrationsfrågan.

Delårsrapport

Investeringsprognos 2016: 44,4 miljoner.

Helårsprognos driften: Överskott 30,2 miljoner.

Tibro Elnät/Tibro Energi AB: Överskott 1,3 miljoner.

Tibrobyggen: Överskott 2,6 miljoner – 800 000 lägre än budgeterat beroende på extrainvesteringen i näridrottsplatsen i Skattegården.

Källa: Tibro kommun