12 sep 2016 06:00

12 sep 2016 06:00

e-Twinning – över gränser

SKOLAN: Ska träffas på Inredia i oktober

I oktober ska Tibros barn- och utbildning att genomföra en eTwinningkonferens på Inredia ihop med närliggande kommuner.

Som SLA tidigare berättat har Nyboskolans lärare Maria Palmgren och Helen Lundahl representerat Sverige under en konferens i Malmö nyligen där även andra nordiska pedagoger medverkade.

– Vi har träffat kollegor från Danmark, Finland, Norge, Åland och Island och det har varit väldigt givande.

Målet var att finna samarbetspartners och utarbeta projekt med fokus på delar av läroplanen som ingår i undervisningen.

– n positiv spilleffekt blir att eleverna lär känna sina grannspråk och upptäcker att man kan förstå varandra utan att prata engelska, säger Maria.

Nyboskolan ska arbeta med finlandssvenska elever från Åbo, Finland, och elever med danska som andraspråk från Álftanes på Island. Projektet med Finland berör litteratur medan samarbete med Island fokuserar på likheter och olikheter i språk och kultur.

– Vi har redan upptäckt att samarbete över gränserna inspirerar både elever och lärare och hoppas att fler pedagoger vill prova på.

Som SLA tidigare berättat har Nyboskolans lärare Maria Palmgren och Helen Lundahl representerat Sverige under en konferens i Malmö nyligen där även andra nordiska pedagoger medverkade.

– Vi har träffat kollegor från Danmark, Finland, Norge, Åland och Island och det har varit väldigt givande.

Målet var att finna samarbetspartners och utarbeta projekt med fokus på delar av läroplanen som ingår i undervisningen.

– n positiv spilleffekt blir att eleverna lär känna sina grannspråk och upptäcker att man kan förstå varandra utan att prata engelska, säger Maria.

Nyboskolan ska arbeta med finlandssvenska elever från Åbo, Finland, och elever med danska som andraspråk från Álftanes på Island. Projektet med Finland berör litteratur medan samarbete med Island fokuserar på likheter och olikheter i språk och kultur.

– Vi har redan upptäckt att samarbete över gränserna inspirerar både elever och lärare och hoppas att fler pedagoger vill prova på.