14 sep 2016 06:00

14 sep 2016 06:00

Utkasten får stenplattor

FRISBEEGOLF: Orbitibro med på Sweden Outdoor Festival 2016

Just nu pågår som bäst planeringen för ytterligar nio hål och på lördag är Tibroföreningen Orbitibro med på Sweden Outdoor Festival 2016 i Skövde för att visa upp frisbeegolfen. De ska promota Tibrobanan och snacka frisbeegolf med besökarna.

Tibro kommuns marknadsutvecklare Kristian Lagerström berömmer föreningen och kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, för att de jobbar så bra tillsammans.

– Kanonbra! Allt har fungerat väldigt bra.

Man har sedan den 4 juni känt på hur alla utkastplatser fungerar i praktiken och även kunnat utvärdera banan med hjälp av alla som kastat.

– Därför flyttas nu några av utkasten medan andra får vara kvar på sina ursprungliga platser.

Kristian Lagerström om hål nummer ett vid Inredia:

– Genom att exempelvis flytta det första utkastet lite närmare väg 49 behöver kastaren ta hänsyn till en träddunge och tvingas i och med det ändra sin kastvinkel vilket minskar risken att man kastar ut sin disc på vägen.

Permanenta utkastplatser innebär att alla plankor byts ut mot stadiga betongplattor som läggs i nivå med gräset.

– Vi höjer banans kvalitet, minskar slitaget och även riskerna för eventuella skador för dem som kastar.

Det pågår som sagt också en planering för nio nya hål till på Ånaplan.

Denna utbyggnad sker i form av ett Leaderprojekt som erhållit runt en kvarts miljon i eu-bidrag.

En av de drivande personerna i Orbitibro tillika projektledare för utbyggnaden är Josef Sterner, Tibro.

– Tanken är att vi tillsammans med kommunen och näringslivet ska gestalta banas hål så att alla utkast får en tydlig Tibroprofil.

– Flera företag är intresserade av att synas i sammanhanget.

Till helgen finns Orbitibro som sagt på plats på Sweden outdoor festival i Skövde för att promota den fina banan på Ånaplan och informera om frisbeegolfen.

Tibro kommuns marknadsutvecklare Kristian Lagerström berömmer föreningen och kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, för att de jobbar så bra tillsammans.

– Kanonbra! Allt har fungerat väldigt bra.

Man har sedan den 4 juni känt på hur alla utkastplatser fungerar i praktiken och även kunnat utvärdera banan med hjälp av alla som kastat.

– Därför flyttas nu några av utkasten medan andra får vara kvar på sina ursprungliga platser.

Kristian Lagerström om hål nummer ett vid Inredia:

– Genom att exempelvis flytta det första utkastet lite närmare väg 49 behöver kastaren ta hänsyn till en träddunge och tvingas i och med det ändra sin kastvinkel vilket minskar risken att man kastar ut sin disc på vägen.

Permanenta utkastplatser innebär att alla plankor byts ut mot stadiga betongplattor som läggs i nivå med gräset.

– Vi höjer banans kvalitet, minskar slitaget och även riskerna för eventuella skador för dem som kastar.

Det pågår som sagt också en planering för nio nya hål till på Ånaplan.

Denna utbyggnad sker i form av ett Leaderprojekt som erhållit runt en kvarts miljon i eu-bidrag.

En av de drivande personerna i Orbitibro tillika projektledare för utbyggnaden är Josef Sterner, Tibro.

– Tanken är att vi tillsammans med kommunen och näringslivet ska gestalta banas hål så att alla utkast får en tydlig Tibroprofil.

– Flera företag är intresserade av att synas i sammanhanget.

Till helgen finns Orbitibro som sagt på plats på Sweden outdoor festival i Skövde för att promota den fina banan på Ånaplan och informera om frisbeegolfen.