20 sep 2016 14:56

20 sep 2016 14:56

Tibro tappar placeringar

SVENSKT NÄRINGSLIV: Plats 70 i landet

Tibro kommer på femte plats i landet i klassen ”Årets klättrare” efter Dorotea, Lekeberg, Heby och Askersund. Men totalt sett tappar Tibro 15 placeringar till plats 70 av landets 290 kommuner i Svenskt näringslivs ranking för 2016 av företagsklimatet i Sverige.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet för att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen har 18 faktorer som viktas olika tungt.

Bra till

Tibro ligger rätt bra till när det gäller tillämpning av lagar och regler (21), tjänstemännens attityd (26), kommunpolitikernas attityd (32), konkurrens från kommunen (35), kommunens service (40) och medias attityd (48).

Sämre placeringar blev det för entreprenader 2014 (272), andel i arbete 2014 (231), marknadsförsörjning 2015 (189), vägnät och tåg-flygtrafik (166), tele- och IT-nät (155), företagande 2015 (155), allmänheten attityd (147) och nyföretagsamhet (117).

2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes januari-april och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

2016 års ranking baseras på enkätsvar från 31 383 företag vilket gav en nationell svarsfrekvens på 48 procent.

Undersökningen har gjorts av Demoskop januari till april och metoden var webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet för att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen har 18 faktorer som viktas olika tungt.

Bra till

Tibro ligger rätt bra till när det gäller tillämpning av lagar och regler (21), tjänstemännens attityd (26), kommunpolitikernas attityd (32), konkurrens från kommunen (35), kommunens service (40) och medias attityd (48).

Sämre placeringar blev det för entreprenader 2014 (272), andel i arbete 2014 (231), marknadsförsörjning 2015 (189), vägnät och tåg-flygtrafik (166), tele- och IT-nät (155), företagande 2015 (155), allmänheten attityd (147) och nyföretagsamhet (117).

2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes januari-april och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

2016 års ranking baseras på enkätsvar från 31 383 företag vilket gav en nationell svarsfrekvens på 48 procent.

Undersökningen har gjorts av Demoskop januari till april och metoden var webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer.