20 sep 2016 11:52

20 sep 2016 11:52

Vernissage för äldre slöjdalster

TIBRO MUSEUM: Vernissage för slöjd i Tibro

Tibro museum har haft vernissage för sin slöjdutställning och en del av denna ägnas åt äldre tiders skolslöjd.

Ett 40-tal personer besökte vernissagen denna ovanligt varma onsdagskväll.

Utställningen visar slöjd från olika tider, alltifrån de tidiga hantverkarna som tillverkade sina egna nyttoföremål i trä, metall eller textil och fram till våra dagars slöjdalster.

Museets Eva Thörn berättar:

– Slöjdandet har ju med tiden ofta övergått från nytta till nöje.

– Man får använda sina händer och sin kreativitet vid skapandet.

Museet har dels plockat fram föremål ur samlingarna, dels lånat in alster från dagens slöjdare i Tibro fortsätter hon.

– Bland annat kan man titta på svarvade föremål av Josef Andersson, keramik gjord av Lina Damm, knypplade spetsar som man aldrig sett det förr skapade av Jeanette Astin och vackra träföremål av Claes Stern.

En stor del av utställningen ägnas åt skolslöjd.

– Tibroborna har själva bidragit till att fylla denna del av utställningen.

Det blev många igenkännande leenden och kommentarer i denna avdelning:

– Ja, det hördes en del ”en så´n gjorde jag också... fast blå” eller ”den gjorde jag för John Strid”.

John var en mångårig slöjdlärare i Tibro.

Ett 40-tal personer besökte vernissagen denna ovanligt varma onsdagskväll.

Utställningen visar slöjd från olika tider, alltifrån de tidiga hantverkarna som tillverkade sina egna nyttoföremål i trä, metall eller textil och fram till våra dagars slöjdalster.

Museets Eva Thörn berättar:

– Slöjdandet har ju med tiden ofta övergått från nytta till nöje.

– Man får använda sina händer och sin kreativitet vid skapandet.

Museet har dels plockat fram föremål ur samlingarna, dels lånat in alster från dagens slöjdare i Tibro fortsätter hon.

– Bland annat kan man titta på svarvade föremål av Josef Andersson, keramik gjord av Lina Damm, knypplade spetsar som man aldrig sett det förr skapade av Jeanette Astin och vackra träföremål av Claes Stern.

En stor del av utställningen ägnas åt skolslöjd.

– Tibroborna har själva bidragit till att fylla denna del av utställningen.

Det blev många igenkännande leenden och kommentarer i denna avdelning:

– Ja, det hördes en del ”en så´n gjorde jag också... fast blå” eller ”den gjorde jag för John Strid”.

John var en mångårig slöjdlärare i Tibro.