21 sep 2016 06:00

21 sep 2016 06:00

Orenat avloppsvatten släpps ut

MIILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG: Inspektion i Hönsa och Fröstorp

Under en avloppsinspektion i sommar i trakterna kring Hönsa och Fröstorp upptäckte Mös, Miljösamverkan östra Skaraborgs, inspektörer ett flertal direktutsläpp där fastighetsägare släpper ut orenat avloppsvatten direkt i naturen.

Dessa ställen visade tydliga tecken på övergödning och risken för smittspridning av ohälsosamma bakterier till både människor och djur är stor. I området där Mös inspekterade avloppsanläggningarna fanns det mest permanentbostäder.Under inspektionen upptäcktes alltså ett flertal direktutsläpp där fastighetsägare släpper ut sitt orenade avloppsvatten direkt ut i naturen:

”De som har underkända avlopp måste åtgärda dessa, för att förhindra fortsatt skadliga utsläpp för hälsa och miljö” säger Mös. ”Det innebär att de fastighetsägare som bor i området bidrar med vad de kan för att säkerställa att miljön inte försämras och att hälsoriskerna minimeras.”

Av de 261 fastighetsinnehavare i området som Mös skickat ut brev till hörde 203 av sig. Det återstod i maj 58 fastigheter att inspektera och av dem blev 54 inte godkända. Vid inspektionen gjorde 13 en avsiktsförklaring att koppla på sit avlopp på det kommunala spillvattennätet, tre anläggningar kunde inte inspekteras på grund av för tunga eller nedgrävda brunnslock och två fastigheter saknade utsläpp och hade därmed inga utsläpp.

Dessa ställen visade tydliga tecken på övergödning och risken för smittspridning av ohälsosamma bakterier till både människor och djur är stor. I området där Mös inspekterade avloppsanläggningarna fanns det mest permanentbostäder.Under inspektionen upptäcktes alltså ett flertal direktutsläpp där fastighetsägare släpper ut sitt orenade avloppsvatten direkt ut i naturen:

”De som har underkända avlopp måste åtgärda dessa, för att förhindra fortsatt skadliga utsläpp för hälsa och miljö” säger Mös. ”Det innebär att de fastighetsägare som bor i området bidrar med vad de kan för att säkerställa att miljön inte försämras och att hälsoriskerna minimeras.”

Av de 261 fastighetsinnehavare i området som Mös skickat ut brev till hörde 203 av sig. Det återstod i maj 58 fastigheter att inspektera och av dem blev 54 inte godkända. Vid inspektionen gjorde 13 en avsiktsförklaring att koppla på sit avlopp på det kommunala spillvattennätet, tre anläggningar kunde inte inspekteras på grund av för tunga eller nedgrävda brunnslock och två fastigheter saknade utsläpp och hade därmed inga utsläpp.