23 sep 2016 17:03

23 sep 2016 17:03

Josefina och Frans

KULTUR OCH FRITID: Två nya medhjälpare

Fritidsledare Helene Axelsson (mitten) har två nya kollegor. Josefina Uhrbom- Rosén och Frans Nilsson som även de jobbar på ungdomgårdarna Dojan och Ungdomens Hus och i elevlokalen på Nyboskolan.

Fritidsledare Helene Axelsson (mitten) har två nya kollegor. Josefina Uhrbom- Rosén och Frans Nilsson som även de jobbar på ungdomgårdarna Dojan och Ungdomens Hus och i elevlokalen på Nyboskolan.