23 sep 2016 13:34

23 sep 2016 13:34

Trafikverket möter kommuner

JÄRNVÄGSOMRÅDET: Nu inleds förhandlingarna

Nu på måndag den 26 september träffar Trafikverket Skövde, Karlsborg och Tibro kommuner för att inleda diskussioner om ett eventuellt förvärv av järnvägsmarken.

I avvaktan på detta möte vill samhällsbyggnadsnämnden i Tibro inte lägga ut mer tid och pengar på att utreda eller göra försköningar av det gamla bangårdsområdet i Tibro.

Nämnden föreslår i en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen att motionen från PeO Anderssons (M) ska anses besvarad med detta. Andersson vill å sin sida se en ordentligt genomarbetad försköning av bangårdsområdet.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 7 mars sitt första svar på PeO Anderssons (M) motion. Kommunstyrelsen valde att återremittera motionen till nämnden för kostnadskalkyl.

Men nämnden vill vänta med att lägga ner arbetstimmar på detta tills man vet mer om vad som händer med ägandet av marken i framtiden. Tills dess förslårs mindre åtgärder.

Järnvägsområdet ägs och förvaltas av Trafikverket och ska något göras inom området måste det ske i samråd med Trafikverket. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför regelbundna kontakter med Trafikverket för att påminna om att de måste sköta och underhålla sin mark.

”Vi har med tillstånd men också utan ”tillstånd” försökt att förbättra/försköna området under årens gång. Vi har tagit bort uttjänt skrot över Centrumgatan, vi har planterat/ställt ut blomsterarrangemang, slagit gräs och sly och förbättrat vissa områden genom att lägga ut matjord och så gräs och ängsblommor över befintligt spår.”

Kostnaden för det är maskin- och mantid, ett antal tusenlappar som belastat underhållskontot för gata och park.

I avvaktan på detta möte vill samhällsbyggnadsnämnden i Tibro inte lägga ut mer tid och pengar på att utreda eller göra försköningar av det gamla bangårdsområdet i Tibro.

Nämnden föreslår i en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen att motionen från PeO Anderssons (M) ska anses besvarad med detta. Andersson vill å sin sida se en ordentligt genomarbetad försköning av bangårdsområdet.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 7 mars sitt första svar på PeO Anderssons (M) motion. Kommunstyrelsen valde att återremittera motionen till nämnden för kostnadskalkyl.

Men nämnden vill vänta med att lägga ner arbetstimmar på detta tills man vet mer om vad som händer med ägandet av marken i framtiden. Tills dess förslårs mindre åtgärder.

Järnvägsområdet ägs och förvaltas av Trafikverket och ska något göras inom området måste det ske i samråd med Trafikverket. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför regelbundna kontakter med Trafikverket för att påminna om att de måste sköta och underhålla sin mark.

”Vi har med tillstånd men också utan ”tillstånd” försökt att förbättra/försköna området under årens gång. Vi har tagit bort uttjänt skrot över Centrumgatan, vi har planterat/ställt ut blomsterarrangemang, slagit gräs och sly och förbättrat vissa områden genom att lägga ut matjord och så gräs och ängsblommor över befintligt spår.”

Kostnaden för det är maskin- och mantid, ett antal tusenlappar som belastat underhållskontot för gata och park.