26 sep 2016 20:57

26 sep 2016 20:57

"Ett jättestarkt resultat 2016"

KOMMUNPOLITIK: Överskott på 30,2 miljoner i prognosen

Ekonomichef Ulf Jansson beskrev prognosen för Tibros kommunbudget i termer som ”ett jätte-starkt resultat”:

– Det pekar mot ett jättestarkt resultat för en kommun av Tibros stolek, hela 30,2 miljoner för 2016.

25 av de drygt 30 miljonerna kommer från statsbidraget för integration samt från förvaltandet av kommunen eget kapital, det så kallade finansnettot.

– Det är roligt att kunna presentera en så här stark budget!

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) gladde sig åt att regeringens extra integrationsmedel till regioner och kommuner, som från början såg ut att vara av engångsart, framöver ingår i de generalla statsbidragen.

– För Tibros del innebar det 16,9 miljoner 2016, åtta av dessa har vi använt till paviljongerna på Häggetorpsskolan och Smulebergsskolan för att minska trångboddheten.

I övrigt används pengarna av berörda nämnder och den civila sektorn.

Eriksson lyfte också fram två kommande stora utmaningar för kommunen; den nya förskolan samt två nya grundskolor. Den första av de två skolorna i centrala Tibro ska förhoppningsvis vara klar hösten 2019.

Han nämnde också avvecklingskostnaden för Fågelviksgymnasiet:

– Uppföljningen pekar på minus 18 miljoner och vi har beslutat att detta inte får gå ut över förskolan och skolan.

Förutom ekonomin fattades beslut om att avslå tre SD-motioner som alla utom en berörde integration.

Den tredje handlade om gratis halkskydd till alla som fyllt 65 år och här fick SD stöd av Ove Emanuelsson (M).

25 av de drygt 30 miljonerna kommer från statsbidraget för integration samt från förvaltandet av kommunen eget kapital, det så kallade finansnettot.

– Det är roligt att kunna presentera en så här stark budget!

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) gladde sig åt att regeringens extra integrationsmedel till regioner och kommuner, som från början såg ut att vara av engångsart, framöver ingår i de generalla statsbidragen.

– För Tibros del innebar det 16,9 miljoner 2016, åtta av dessa har vi använt till paviljongerna på Häggetorpsskolan och Smulebergsskolan för att minska trångboddheten.

I övrigt används pengarna av berörda nämnder och den civila sektorn.

Eriksson lyfte också fram två kommande stora utmaningar för kommunen; den nya förskolan samt två nya grundskolor. Den första av de två skolorna i centrala Tibro ska förhoppningsvis vara klar hösten 2019.

Han nämnde också avvecklingskostnaden för Fågelviksgymnasiet:

– Uppföljningen pekar på minus 18 miljoner och vi har beslutat att detta inte får gå ut över förskolan och skolan.

Förutom ekonomin fattades beslut om att avslå tre SD-motioner som alla utom en berörde integration.

Den tredje handlade om gratis halkskydd till alla som fyllt 65 år och här fick SD stöd av Ove Emanuelsson (M).