27 sep 2016 11:09

27 sep 2016 11:45

Offecct dubblar sin fabriksyta

NÄRINGSLIV

Offecct har köpt en grannfastighet vid anläggningen i Tibro vilket ger en rad nya möjligheter i framtiden säger vd Kurt Tingdal i ett pressmeddelande. Under Offeccts 26-åriga historia har företaget vuxit stadigt och planen är fortsätta att göra det.

Nuvarande lokaler utnyttjas maximalt och man är redan i gång med en del arbeten i de nya lokalerna. Offecct ska bygga om och anpassa de nya lokalerna i olika etapper och vara klara först om ett och ett halvt år.

När projektet är helt i hamn har företagets yta under tak nästan fördubblats till 20 000 kvadratmeter

Offecct har köpt en grannfastighet vid anläggningen i Tibro vilket ger en rad nya möjligheter i framtiden säger vd Kurt Tingdal i ett pressmeddelande. Under Offeccts 26-åriga historia har företaget vuxit stadigt och planen är fortsätta att göra det.

Nuvarande lokaler utnyttjas maximalt och man är redan i gång med en del arbeten i de nya lokalerna. Offecct ska bygga om och anpassa de nya lokalerna i olika etapper och vara klara först om ett och ett halvt år.

När projektet är helt i hamn har företagets yta under tak nästan fördubblats till 20 000 kvadratmeter