28 sep 2016 17:01

28 sep 2016 17:01

Samhällsbyggnad vill avslå

MOTION

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår avslag på Liberalernas motion om lekredskap för barn med funktionshinder på kommunens lekplatser.

L vill se en granskning av lekredskap så att alla barn kan leka utan att känna sig utanför. Samhällsbyggnad har inte gjort någon granskning men inser att ”man troligen inte har ett endaste lekredskap där alla barn kan leka utan att känna sig utanför”. Men gata-park tar intentionen i motionen med sig när de planerar nya eller bygger om lekplatser.

L vill se en granskning av lekredskap så att alla barn kan leka utan att känna sig utanför. Samhällsbyggnad har inte gjort någon granskning men inser att ”man troligen inte har ett endaste lekredskap där alla barn kan leka utan att känna sig utanför”. Men gata-park tar intentionen i motionen med sig när de planerar nya eller bygger om lekplatser.