30 sep 2016 16:03

30 sep 2016 16:03

Tibroskola granskad

SKOLINSPEKTIONEN

Efter tillsyn av grundsärskolan på Häggetorp påpekar Skolinspektionen att elevhälsan inte i tillräcklig utsträckning arbetar förebyggande.

Delvis beror detta på att vissa professioner inom elevhälsan bara har en begränsad del av sin tjänst vid skolan.

Delvis beror detta på att vissa professioner inom elevhälsan bara har en begränsad del av sin tjänst vid skolan.