03 okt 2016 06:00

03 okt 2016 06:00

Allsång avslutade årets musikvecka

TIBRO: På Forum

Vuxenskolans satsning på en musikvecka även i år uppmärksammades både av publik och spelmän.

T-kören som inledde veckan på måndagen hade istället för konsert inbjudit till en körövning som kanske inte riktigt var i publikens smak. Besökarna fick känna på hur det var att öva in olika melodier och att det tar tid att få det bra.

Varierat program

Tibro Bälgarna under ledning av Ulf Pettersson och Sune Gustavsson bjöd som vanligt på ett varierat och trevligt program. Många olika instrument trakteras i gruppen både dragspel, fiol, nyckelharpa, gitarr, basfiol med mera.

Att Västvind har sin trogna publik märktes på onsdagskvällen när de framträdde i cafét intill biblioteket.

Nya kompositioner

De framförde många helt nya kompositioner av Thomas Blomkvist både instrumentala och sångnummer. Som den samspelta grupp de är var publiken mycket nöjda med vad de hörde.

Stefans Svänggäng spelade som namnet säger svängig musik. Låtarna de bjöd på var av den karaktären att det gick mycket bra att sjunga till så det blev lite av en allsångskväll.

Populär avslutning

Inledningsvis hälsade Ann-Britt Linden från Vuxenskolan både medverkande och publik välkomna. Därefter tog Towe Lindblom över som konferencier och presenterade och intervjuade de medverkande Alla grupper förutom T-Kören som under veckan framträtt vid de olika tillfällena träffades på söndagseftermiddagen i Forum för avslutningskonserten med det bästa från musikveckan.

De framförde fyra stycken var och det var inte något fel på varken spelglädje eller engagemanget.

Allsång

Avslutningsvis kom alla de medverkande in på scenen. för att tillsammans med publiken spela och sjunga några allsånger som leddes av Towe.

T-kören som inledde veckan på måndagen hade istället för konsert inbjudit till en körövning som kanske inte riktigt var i publikens smak. Besökarna fick känna på hur det var att öva in olika melodier och att det tar tid att få det bra.

Varierat program

Tibro Bälgarna under ledning av Ulf Pettersson och Sune Gustavsson bjöd som vanligt på ett varierat och trevligt program. Många olika instrument trakteras i gruppen både dragspel, fiol, nyckelharpa, gitarr, basfiol med mera.

Att Västvind har sin trogna publik märktes på onsdagskvällen när de framträdde i cafét intill biblioteket.

Nya kompositioner

De framförde många helt nya kompositioner av Thomas Blomkvist både instrumentala och sångnummer. Som den samspelta grupp de är var publiken mycket nöjda med vad de hörde.

Stefans Svänggäng spelade som namnet säger svängig musik. Låtarna de bjöd på var av den karaktären att det gick mycket bra att sjunga till så det blev lite av en allsångskväll.

Populär avslutning

Inledningsvis hälsade Ann-Britt Linden från Vuxenskolan både medverkande och publik välkomna. Därefter tog Towe Lindblom över som konferencier och presenterade och intervjuade de medverkande Alla grupper förutom T-Kören som under veckan framträtt vid de olika tillfällena träffades på söndagseftermiddagen i Forum för avslutningskonserten med det bästa från musikveckan.

De framförde fyra stycken var och det var inte något fel på varken spelglädje eller engagemanget.

Allsång

Avslutningsvis kom alla de medverkande in på scenen. för att tillsammans med publiken spela och sjunga några allsånger som leddes av Towe.

  • Elof Johansson