03 okt 2016 17:11

03 okt 2016 17:12

På plats 230 som skolkommun

SKOLAN

Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun 2016” sätter Tbro på plats 230 av landets 290 kommuner.

I fjol kom Tibro på plats 147. Rankning sätter fokus på kommunernas roll som huvudmän för skolan och man utser Sveriges bästa skolkommuner för att uppmuntra kommuner som ger elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Förbundets hoppas att rankningen i ”Bästa skolkommun” ska inspirera och uppmuntra kommunerna att satsa på de krafter som skapar en god skola.

I fjol kom Tibro på plats 147. Rankning sätter fokus på kommunernas roll som huvudmän för skolan och man utser Sveriges bästa skolkommuner för att uppmuntra kommuner som ger elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Förbundets hoppas att rankningen i ”Bästa skolkommun” ska inspirera och uppmuntra kommunerna att satsa på de krafter som skapar en god skola.