05 okt 2016 10:24

05 okt 2016 10:24

SD vill förbjuda maskering

KSAU

SD vill i en fullmäktigemotion att all maskering, även niqab och burka, förbjuds i kommunala inrättningar. Om ett förbud inte är möjligt ska ”en strikt policy gälla angående heltäckande ansiktsklädsel”. Ksau föreslår avslag och säger att det saknas grund för en sådan policy.

SD vill i en fullmäktigemotion att all maskering, även niqab och burka, förbjuds i kommunala inrättningar. Om ett förbud inte är möjligt ska ”en strikt policy gälla angående heltäckande ansiktsklädsel”. Ksau föreslår avslag och säger att det saknas grund för en sådan policy.