06 okt 2016 18:12

06 okt 2016 18:12

Kultur och fritid klubbade budgeten

BUDGET 2017

Kultur och fritids budget 2017 är 23 miljoner fördelat på 10 miljoner till fritidssidan, 6 miljoner till kultursidan, 2,5 miljoner till nämnd och 4,5 miljoner till förebyggande arbete. Fullmäktige fastställde i juni ramen som räknats upp med 3,2 procent. Nämnden har fått ett tillskott på 675 000.

Kultur och fritids budget 2017 är 23 miljoner fördelat på 10 miljoner till fritidssidan, 6 miljoner till kultursidan, 2,5 miljoner till nämnd och 4,5 miljoner till förebyggande arbete. Fullmäktige fastställde i juni ramen som räknats upp med 3,2 procent. Nämnden har fått ett tillskott på 675 000.