07 okt 2016 16:03

07 okt 2016 16:03

En "snabbslant"

BUDGET 2017: Kultur och fritid

Kultur och fritidsnämnden vill i ett av sina prioriterade mål för 2017 utveckla Ung Kultur i Tibro kommun.

Det pågående projektet tillsammans med Studiefrämjandet ”We are kultur”, WAK, övergår nästa år till en fast och regelbunden verksamhet.

En kommunal barn- och ungdomskulturplan ska tas fram och fastställas av kommunfullmäktige.

Ungdomens Hus ska bli ett nav för att nå målet att öka ungdomars möjligheter till kulturella aktiviteter med, för och av ungdomar.Nämnden har fått ett tillskott på 675 000 kronor varav 50 000 kronor avsätts som en så kallad ”snabbslant” till Ung Kultur.

Fritidschef Pelle Ekholm om ”snabbslanten”:

– Det ska vara ett konto för snabba beslut på mindre summor typ runt två tusen kronor.

Det pågående projektet tillsammans med Studiefrämjandet ”We are kultur”, WAK, övergår nästa år till en fast och regelbunden verksamhet.

En kommunal barn- och ungdomskulturplan ska tas fram och fastställas av kommunfullmäktige.

Ungdomens Hus ska bli ett nav för att nå målet att öka ungdomars möjligheter till kulturella aktiviteter med, för och av ungdomar.Nämnden har fått ett tillskott på 675 000 kronor varav 50 000 kronor avsätts som en så kallad ”snabbslant” till Ung Kultur.

Fritidschef Pelle Ekholm om ”snabbslanten”:

– Det ska vara ett konto för snabba beslut på mindre summor typ runt två tusen kronor.