07 okt 2016 16:28

07 okt 2016 16:28

Utveckling av Arena Fågelvik 2017

KULTUR OCH FRITID

Ett prioriterat mål för kultur och fridsnämnden 2017 är fortsatt utveckling av Arena Fågelvik.

Man ska stärka Tibro som idrottkommun och skapa bättre förutsättningar för verksamheternas utveckling. Man ska vara aktiv i pågående utredningar om lokalanvändning och fokusera på tydliga och konkreta ställningstagande. Ett delmål är att inom Arena Fågelvik skapa en helhetssyn över området kring Fågelvik, sportparksområdet och biblioteket för ökad samordning och bättre resursutnyttjande. Underlaget ska vara en del i utredningen om framtida lokalanvändning i Tibro.

Man ska stärka Tibro som idrottkommun och skapa bättre förutsättningar för verksamheternas utveckling. Man ska vara aktiv i pågående utredningar om lokalanvändning och fokusera på tydliga och konkreta ställningstagande. Ett delmål är att inom Arena Fågelvik skapa en helhetssyn över området kring Fågelvik, sportparksområdet och biblioteket för ökad samordning och bättre resursutnyttjande. Underlaget ska vara en del i utredningen om framtida lokalanvändning i Tibro.