10 okt 2016 06:00

10 okt 2016 06:00

Allt för Världens barn

VÄRLDENS BARN: Stort gehör vid insamling

Det är många organisationer som deltagit i insamlingen och dessutom en hel del frivilliga.

Nu är insamlingen för Världens Barn avslutad här i Tibro.

Insamlingen började fredagen den 30 september med bland annat försäljning av hembakade bullar i Gallerian mer än 2 000 stycken, som bara försvann den första timmen. Detta gav över 10 000 kr till Världens Barn.

Välvilliga

Det var välvilliga, mest damer, som hade bakat helt ideellt. Röda korset hade lotteriförsäljning av hemtillverkade alster som medlemmarna gjort. Det inbringade cirka 7 000 kronor.

Även insamling med bössor genomfördes av olika föreningar och privatpersoner både fredag och lördag

Politikerna hjälpte till

Under fredagen och lördagen senaste helgen var det politikerna i Tibro som gick runt med insamlingsbössorna och samlade in pengar till förmån för barnen.

Politikerna tycker det är positivt att få hjälpa till och få komma ut och träffa sina väljare, det är ju inte alltid de får den förmånen.

Givmilda Tibrobor

Trots att det har samlats in pengar både genom Radio och TV har det inte varit svårt att få gehör för insamlingen.

Hjälpen till flyktingkatastrofen är ju också ett mycket aktuellt insamlingsmål och många frågade om det fortsätter med insamling till detta ändamål när Världens Barn är över.

Skänkte mer

Det finns chans att ge ett bidrag året ut till Lions som är kommunansvariga för detta. Det hördes många gånger att jag har redan skickat in pengar men när man ser er stå här och hjälpa till är det inte svårt att skänka ytterligare en slant.

Givmildhet

Årets insamlingsresultat blev närmare 61 000 kronor ett fantastiskt resultat och med ett tillskott på 27 240 kr från Radio Skaraborg blev det tillsammans 87 675 kronor, plats 10 i Skaraborg och 7.94 kronor per Tibrobo.

Ett stort tack till alla bidragsgivare. Årets insamling har präglats av givmildhet och förståelse för hur barn far illa världen över.

Nu är insamlingen för Världens Barn avslutad här i Tibro.

Insamlingen började fredagen den 30 september med bland annat försäljning av hembakade bullar i Gallerian mer än 2 000 stycken, som bara försvann den första timmen. Detta gav över 10 000 kr till Världens Barn.

Välvilliga

Det var välvilliga, mest damer, som hade bakat helt ideellt. Röda korset hade lotteriförsäljning av hemtillverkade alster som medlemmarna gjort. Det inbringade cirka 7 000 kronor.

Även insamling med bössor genomfördes av olika föreningar och privatpersoner både fredag och lördag

Politikerna hjälpte till

Under fredagen och lördagen senaste helgen var det politikerna i Tibro som gick runt med insamlingsbössorna och samlade in pengar till förmån för barnen.

Politikerna tycker det är positivt att få hjälpa till och få komma ut och träffa sina väljare, det är ju inte alltid de får den förmånen.

Givmilda Tibrobor

Trots att det har samlats in pengar både genom Radio och TV har det inte varit svårt att få gehör för insamlingen.

Hjälpen till flyktingkatastrofen är ju också ett mycket aktuellt insamlingsmål och många frågade om det fortsätter med insamling till detta ändamål när Världens Barn är över.

Skänkte mer

Det finns chans att ge ett bidrag året ut till Lions som är kommunansvariga för detta. Det hördes många gånger att jag har redan skickat in pengar men när man ser er stå här och hjälpa till är det inte svårt att skänka ytterligare en slant.

Givmildhet

Årets insamlingsresultat blev närmare 61 000 kronor ett fantastiskt resultat och med ett tillskott på 27 240 kr från Radio Skaraborg blev det tillsammans 87 675 kronor, plats 10 i Skaraborg och 7.94 kronor per Tibrobo.

Ett stort tack till alla bidragsgivare. Årets insamling har präglats av givmildhet och förståelse för hur barn far illa världen över.

  • Elof Johansson